Przedstawiamy wnioski zakwalifikowane do dofinansowania w ramach pierwszego naboru konkursu #mikroDOTAJCE2019.

W dniach 22 lutego – 14 marca 2019 roku organizacje pozarządowe z terenu Szczecina miały okazję składania wniosków o mikrodotacje w ramach programu „mikroDOTACJE”, finansowanego ze środków Gminy Miasto Szczecin. W ramach programu #mikroDOTACJE2019 do dyspozycji organizacji jest 85000 zł, w dwóch naborach wniosków (pula środków na nabór wyniosła więc 42500zł). Konkurs grantowy realizowany jest przez Sektor 3 Szczecin za pośrednictwem Fundacji Sektor 3 a celem programu jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych.

L.p.Numer wnioskuśredniakwota dofinansowania
130/MD/201943,666666672000 zł
225/MD/201942,666666672000 zł
317/MD/201942,333333332000 zł
44/MD/2019422000 zł
516/MD/2019422000 zł
620/MD/201941,666666672000 zł
724/MD/201941,333333331650 zł
810/MD/201940,666666672000 zł
98/MD/201939,666666672000 zł
1011/MD/2019391500 zł
1114/MD/2019392000 zł
1212/MD/201938,666666672000 zł
133/MD/2019382000 zł
1427/MD/2019381500 zł
1513/MD/201937,666666672000 zł
1619/MD/2019371800 zł
171/MD/2019352000 zł
186/MD/2019352000 zł
197/MD/201934,333333332000 zł
202/MD201933,333333332000 zł
2115/MD/2019331700 zł
2228/MD/201932,666666671300 zł
235/MD/201931,333333331050 zł
2422/MD/201931wyczerpanie alokacji na nabór
2521/MD/201930,66666667 wyczerpanie alokacji na nabór
2618/MD/201930,33333333 wyczerpanie alokacji na nabór
27*23/MD/201930,333333331400 zł
289/MD/201929,33333333 wyczerpanie alokacji na nabór
2926/MD/20190odrzucenie formalne
3029/MD/20190 odrzucenie formalne
3131/MD/20190 odrzucenie formalne
3232/MD/20190 odrzucenie formalne

*wniosek, który otrzymał dofinansowanie w ramach oceny globalnej (wniosek przyjęty decyzją komisji ze względu na istotny cel społeczny i przydatność mikrodotacji względem celu programu)

Z organizacjami, które otrzymały dofinansowanie skontaktujemy się poprzez adres e-mail wskazany w treści oferty. Jednocześnie, zachęcamy do udziału w kolejnym naborze wniosków, który odbędzie się w połowie 2019 roku.