Przedstawiamy wnioski zakwalifikowane do dofinansowania w ramach drugiego naboru konkursu #mikroDOTAJCE2018.

W dniach 20 sierpnia – 10 września 2018 roku organizacje pozarządowe z terenu Szczecina miały okazję składania wniosków o mikrodotacje w ramach programu „mikroDOTACJE”, finansowanego ze środków Gminy Miasto Szczecin. Konkurs grantowy realizowany jest przez Sektor 3 Szczecin za pośrednictwem Fundacji Sektor 3 a celem programu jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych.

Lp. numer wniosku kwota dofinansowania
1 90/MD/2018 2 000,00 zł
2 84/MD/2018 2 000,00 zł
3 71/MD/2018 1 900,00 zł
4 55/MD/2018 2 000,00 zł
5 65/MD/2018 2 000,00 zł
6 72/MD/2018 2 000,00 zł
7 63/MD/2018 2 000,00 zł
8 69/MD/2018 2 000,00 zł
9 70/MD/2018 1 550,00 zł
10 76/MD/2018 2 000,00 zł
11 81/MD/2018 1 500,00 zł
12 56/MD/2018 2 000,00 zł
13 93/MD/2018 1 650,00 zł
14 77/MD/2018 1 500,00 zł
15 83/MD/2018 2 000,00 zł
16 85/MD/2018 1 650,00 zł
17 87/MD/2018 2 000,00 zł
18 89/MD/2018 1 350,00 zł
19 74/MD/2018 2 000,00 zł
20 91/MD/2018 1 100,00 zł
21 79/MD/2018 2 000,00 zł
22 92/MD/2018 2 000,00 zł
23 82/MD/2018 0,00 zł
24 54/MD/2018 0,00 zł
25 75/MD/2018 0,00 zł
26 60/MD/2018 0,00 zł
27 61/MD/2018 0,00 zł
28 86/MD/2018 0,00 zł
29 57/MD/2018 0,00 zł
30 94/MD/2018 0,00 zł
31 64/MD/2018 0,00 zł
32 67/MD/2018 0,00 zł
33 78/MD/2018 0,00 zł
34 68/MD/2018 0,00 zł
35 62/MD/2018 0,00 zł
36 58/MD/2018 0,00 zł
37 88/MD/2018 0,00 zł
38 73/MD/2018 0,00 zł
39 80/MD/2018 0,00 zł
40 66/MD/2018 0,00 zł
41 59/MD/2018 0,00 zł
42 95/MD/2018 wniosek odrzucony formalnie
43 96/MD/2018 wniosek odrzucony formalnie

Serdecznie gratulujemy organizacjom, które uzyskały wsparcie finansowe na realizację swoich inicjatyw. Z wybranymi organizacjami skontaktujemy się poprzez e-mail wskazany we wniosku o mikrodotację. Serdecznie gratulujemy! W przypadku rezygnacji z realizacji zadania skontaktujemy się z kolejnymi organizacjami.