Zdobądź 2 000 zł na swoją inicjatywę czyli Sektor 3 Szczecin, wraz z Urzędem Miasta Szczecin, ogłasza konkurs na mikroDOTACJE

Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym realizowanym przez Sektor 3 Szczecin za pośrednictwem Fundacji Sektor3. W ramach konkursu wspartych zostanie minimum 8 inicjatyw i działań na kwotę nie większą niż 2 000 zł każda.

O przeznaczoną na wszystkie mikroDOTACJE kwotę w wysokości 17 000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z terenu Szczecina, które realizują działania na rzecz mieszkańców Szczecina we wszystkich sferach pożytku publicznego. Celem programu jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych. Szczegółowe informacje dostępne poniżej oraz w zakładce mikroDOTACJE dostępnej pod adresem www.sektor3.szczecin.pl/mikrodotacje


O programie

Każdy pomysł, akcja i działanie jest warty wsparcia a jak pokazują szczecińskie organizacje – jest ich wiele. W ramach programu wsparciem nie mogą być jednak objęte inicjatywy, które finansują lub współfinansują i łączą z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin (w tym m.in. Szczeciński Budżet Obywatelski), stanowią wkład finansowy czy merytoryczny do już realizowanych zadań publicznych finansowanych ze źródeł publicznych.

Wszystkie działania powinny skupiać się przede wszystkim na inicjowaniu nowych działań na rzecz odbiorców oraz angażowaniu i włączaniu społeczności lokalnych w realizację zaplanowanych działań. Za priorytetowe w 2016 roku inicjatywy uznaje się pomysły: inicjujące działania w obszarach i działaniach na rzecz osób w wieku emerytalnym; których rezultaty, pozwolą na zachowanie ciągłością po zakończonej mikrodotacji; realizowane przez młode organizacje pozarządowe z terenu Szczecina.

termin konkursu i składania wniosków o finansowanie działań: 13 – 26 października 2016 roku, do godziny 17:00

sposób składania wniosków na mikrodotacje: złożenie wniosku w wersji papierowej w siedzibie Sektor 3 Szczecin lub elektronicznej na adres biuro@sektor3.szczecin.pl

wysokość środków finansowych i limity wydatków: każda z mikrodotacji zostanie wsparta środkami finansowymi w wysokości maksymalnie 2 000 zł. Organizacja ubiegająca się o środki finansowe musi zapewnić min. 10% wkładu własnego (dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu własnego – finansowy, osobowy). Dla wydatków promocyjnych i administracyjnych zastosowano limit w wysokości 15% na każdy.


Spotkania informacyjne

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z regulaminem programu „mikrodotacje” i uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dot. konkursu w jednym z następujących terminów:

13 października 2016 roku, g.17 – siedziba Sektor 3 Szczecin

19 października 2016 roku, g.12 – siedziba Sektor 3 Szczecin

22 października 2016 roku, g. 11 – siedziba Sektor 3 Szczecin

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ. Dodatkowo informujemy, że przez cały okres trwania konkursu i programu „mikroDOTACJE" istnieje możliwość organizacji indywidualnych spotkań informacyjnych i doradczych po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem 91 350 82 99 lub e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl.

Wszystkie informacje na temat konkursu, programu oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Sektor 3 Szczecin w zakładce MIKRODOTACJE.


Zachęcamy do składania wniosków i finansowania ciekawych inicjatyw, które pozytywnie wpłyną na Obywatelski Szczecin i wzmocnią szczeciński III sektor.

png-mdotacje-info-o-finansowaniu