Jeszcze można składać wnioski o mikrodotacje na kwotę do 5 tysięcy złotych każdy, ale trzeba się spieszyć, bo nabór trwa do 15 kwietnia br. roku!

Wziąć udział w naborze mogą: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich oraz grupy inicjatywne i samopomocowe. „Mikrodotacje z funduszu inicjatyw obywatelskich są wyjątkowe dla lokalnych NGO, ponieważ młode organizacje pozarządowe mogą złożyć wnioski na doposażenie” – komentuje animatorka Henryka Daczkowska – „Oprócz organizacji mogą składać też grupy nieformalne z patronem, bądź bez niego. Postaraliśmy się i przyspieszyliśmy okres realizacji, aby nasi lokalni działacze mogli wykorzystać środki m.in. na walkę z COVID-19. To może być szkolenie i/lub sprzęt np. do szycia maseczek, bawełna, igły,
nici czy gotowe maseczki. Oczywiście zachęcamy do składania wniosków na inne działania, jak webinary, kursy online i w późniejszych terminach wydarzenia i aktywności offline”.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES zaprasza młode fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne koła gospodyń wiejskich i inne podmioty społeczne (działające do 30 miesięcy), grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne do składania wniosków o mikrodotacje na kwotę do 5 tysięcy złotych w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w województwie zachodniopomorskim 2020”.

Kto kwalifikuje się do uzyskania wsparcia?:

  1. Grupy nieformalne, czyli nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej.
  2. Grupa samopomocowa, czyli dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.
  3. Młode organizacje pozarządowe, czyli fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW (np. spółdzielnie socjalne,  kluby sportowe), które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację działań z zakresu pożytku publicznego m.in. sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe. Jest to niecodzienna szansa dla rozpoczynających swoją działalność organizacji!

W puli na rok 2020 na obszar północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego (M. Szczecin, M. Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, policki) jest minimum 13 mikrodotacji z czego 3 dla grup inicjatywnych i samopomocowych. Każdy z wnioskodawców może w ramach konkursu złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Operator: Fundacja KOMES zaprasza na swojego fanpage’a Fundacja KOMES , gdzie są załączane pomoce dot. projektu.
Termin składania wniosków od 02.03.2020 do 15.04.2020 (godz. 15.30)
e-mail na który należy wysyłać wnioski na konkurs to:   komes2010@vp.pl
Czas realizacji projektów: od 01.05.2020 do 31.10.2020
FB:  Fundacja KOMES
Telefon kontaktowy: 575 730 910