Zapraszamy do uczestnictwa w pracach Komisji Oceny Wniosków oraz do zapoznania się z regulaminem pracy Komisji w ramach programu mikrodotacje 2017.


Komisja Oceny Wniosków to miejsce dla każdej osoby, która ma doświadczenie w realizacji działań na rzecz III sektora i która może poświęcić swój czas na ocenę wniosków składanych przez szczecińskie organizacje pozarządowe w ramach programu mikrodotacje.

Zgodnie z regulaminem prac Komsji Oceny Wniosków, Komisja jest podmiotem uprawnionym do merytorycznej oceny wniosków zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącej załącznik do regulaminu programu. Komisja składa się z nie mniej niż trzech osób, w tym przedstawiciela Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin.

Nabór członków Komisji jest otwarty i trwa do 28 sierpnia 2017 roku poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w pracach komisji i przekazania jej do biura Sektor 3 Szczecin. Zapraszamy do udziału i pracy w Komisji.