Sektor3 ogłasza konkurs na wynajem biura dla organizacji pozarządowej. Zapraszamy do składania ofert!

 

 

 

 

 

Dostępne są następujące pomieszczenia:

– nr 3/30 o powierzchni 18,05 m2, od 14 maja 2014 do 31 grudnia 2014

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 16 kwietnia  2014 do godziny 19:00 złożyć osobiście  wniosek o wynajem lokalu w siedzibie SCWOP Sektor3 przy Al. Wojska Polskiego 63, Szczecin, pok. 4/8. Do wniosku należy dołączyć:

  • plan działania organizacji na najbliższe 12 miesięcy, 
  • sprawozdanie z dotychczasowych działań organizacji.

Wnioski bez załączników nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z biurem SCWOP Sektor3 telefonicznie (91-350-82-99) lub mailowo (biuro@sektor3.szczecin.pl).

Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sektor3 najpóźniej 25 kwietnia 2014r.