Urząd Miasta Szczecin wyczerpał już większość środków finansowych na dotacje w ramach „Małych dotacji”

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 zapytało wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin o wysokość pozostałych środków finansowych na dotacje w ramach „Małych dotacji” do końca 2012 roku. Niestety – nie mamy dobrych wiadomości:

  • Biuro ds. Organizacji Pozarządowych – brak środków,
  • Wydział Spraw Społecznych – brak środków,
  • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – brak środków,
  • Wydział Informatyki – brak środków,
  • Wydział Inwestycji Miejskich – środki jedynie w ramach Społecznych Inicjatyw Lokalnych.

Na bieżąco zbieramy informacje – zachęcamy do śledzenia.