Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 zaprasza do udziału w konkursie MAGIA WSPÓŁPRACY. Celem konkursu jest zachęcenie organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnych inicjatyw o znaczeniu lokalnym.

MAGIA WSPÓŁPRACY – EXPECTO drukarka!

Jeśli Ty i Twoja organizacja działacie w swoim najbliższym otoczeniu, już macie albo nawiążecie współpracę partnerską z inną organizację to jest szansa na to, że przekażemy Wam drukarkę laserową lub urządzenie wielofunkcyjne. W konkursie obdarujemy wszystkie pomysły, które przyczyniają się do wzrostu aktywności społecznej, angażowania w życie podwórka, działania na rzecz innych. Jedyny warunek to partnerstwo, chęć współpracy i podpisane porozumienie, które znajduje się poniżej. Podpisane porozumienia trzeba dostarczyć do naszej siedziby przy al. Wojska Polskiego 63, IV piętro. Nagrody rozdajemy do wyczerpania zapasów. Ilość drukarek ograniczona – HOKUS POKUS!

Regulamin konkursu do pobrania tutaj: materializuj
Treść porozumienia dostępna tutaj: materializuj

UWAGA!!!! Pozostało 0 drukarek!