Spotkania te to jedno z nielicznych możliwości regionalnej wymiany informacji pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej i instytucjami je wspierającymi oraz samorządem lokalnym

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość zaprasza na Lokalne Spotkania z Ekonomią Społeczną, które odbędą się w Nowym Warpnie w dniu 27 sierpnia 2011 r.

Podczas spotkań zaprezentowana zostanie ogólnopolska Długofalowa Polityka Rozwoju Ekonomii Społecznej a także będzie można zapoznać się z Planem działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej w regionie. Prelegentami będą m. in. Cezary Miżejewski (twórca ustawy o spółdzielniach socjalnych) i Karolina Cyran-Juraszek, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Gościem podczas spotkań będzie również Bartosz Arłukowicz – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Spotkania te to jedno z nielicznych możliwości regionalnej wymiany informacji pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej i instytucjami je wspierającymi oraz samorządem lokalnym. Prezentowane dokumenty są jednymi najbardziej kluczowych dla Rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na poziomie kraju i regionu. Zgodnie z tymi dokumentami będzie również udzielane wsparcie.

Równolegle ze spotkaniami odbędą się Targi Ekonomii Społecznej gdzie będzie można zapoznać się wieloma inicjatywami z zakresu ekonomii społecznej, spotkać się z doradcami.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.udasie.org.pl