W każdym zakładzie pracy, a więc także w biurze organizacji pozarządowej, która zatrudnia pracowników,  powinna być osoba bądź osoby wyznaczone i przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek ten wynika zarówno z Kodeksu Pracy jak i z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego też Sektor3 i Polski Czerwony Krzyż proponują Wam bezpłatny kurs pierwszej pomocy.

Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości.

Zajęcia składają się przede wszystkim z ćwiczeń, omówienia teoretyczne stosowane są jedynie jako wstęp. Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach, jak i na fantomach. Pozoracje urazów wykonywane są przy użyciu profesjonalnych środków do charakteryzacji. Kurs trwa dwa dni, obecność na obu częściach szkolenia jest obowiązkowa.

gdzie: SCWOP Sektor3, sala multimedialna

kiedy: 11 – 12 października, godz. 15.00 – 19.00

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia: 1. Ocena stanu poszkodowanego. 2. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. 3. Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia. 4. Postępowanie w przypadku urazów. 5. Postępowanie w przypadku nagłych stanów. 6. Ewakuacja poszkodowanego.

Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, kończy się ono egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy: 1. Zeszyt ćwiczeń, który będzie uzupełniany podczas zajęć 2. Instrukcję – repetytorium udzielania pierwszej pomocy

Osoby zainteresowane – będące zatrudnione w organizacji pozarządowej prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 8 października do godziny 18.00, o wynikach rekrutacji poinformujemy droga mejlową.

Zapraszamy!