Konsultacje prawne dla organizacji

Sprawne działanie organizacji pozarządowej w dużej mierze zależy od różnych czynności prawnych. Umowy zlecenia, użyczenia i najmu, porozumienia o współpracy, kwestie lokalowe, prawa autorskie i nie tylko. Sektor 3 Szczecin oferuje bezpłatne konsultacje prawne dla organizacji pozarządowych ze Szczecina. 

Konsultacje prawne są prowadzone przez Jakuba Goleniowskiego:

radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej świadczył pracę na stanowisku podinspektora ds. prawnych w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie – w wydziale zajmującym się windykacją opłat środowiskowych. Pracował także jako asystent sędziego. Od 2004 do 2013 roku pełnił funkcję Społecznego Kuratora Sądowego. Uczestnik wielu kursów i szkoleń, wśród nich „Zarządzanie firmą dla menedżerów i kandydatów na członków rad nadzorczych”, którego zwieńczeniem był złożony z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych, a w zakresie jego zainteresowań znajduje się w szczególności tematyka obejmująca: prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i naprawcze, a także zagadnienia prawa ochrony środowiska i prawa autorskiego.

Z Sektorem 3 współpracuje od 2012 roku w zakresie szkoleń i doradztwa prawnego dla organizacji pozarządowych.

Jak skorzystać z konsultacji prawnych dla organizacji?

Konsultacje prawne dla organizacji są skierowane do szczecińskich organizacji pozarządowych. Aby zgłosić się na konsultacje  należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

formularz zgłoszeniowy - konsultacje prawne dla organizacji

 

UWAGA!! Konsultacje prawne nie są opiniami prawnymi! 

Skip to content