Zapraszamy na doradztwo dotyczące finansowania działań organizacji pozarządowych.

Bezpłatne konsultacje nt. finansowania organizacji pozarządowych dotyczą przede wszystkim:

  • uzupełniania wniosków grantowych;
  • pozyskiwania funduszy na działania.

Konsultacje w liczbie 8 godzin prowadzone będą przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno- Społecznych TWIKS.

Osoby zainteresowane konsultacjami proszone są o bezpośredni kontakt z TWIKS i indywidulane umawianie się na spotkania.

osoba odpowiedzialna: Katarzyna Jurewicz e-mail: k.jurewicz@twiks.pl tel: 91 43 40 788

Konsultacje te nie są konsultacjami księgowo- finansowymi. Dotyczą możliwości pozyskania środków na działalność organizacji pozarządowej.