Informujemy, że Urząd Miasta Szczecin ogłosił szereg otwarych konkursów ofert na realizację zadań w roku 2015. W tej chwili można składać swoje oferty na realizację następujących działań:

  • Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  • Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich;  
  • Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie;
  • „Całoroczna oferta programowa 2015” w obszarze kultury realizowana w Szczecinie. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane regularnie w ciągu roku 2015 przez podmioty uprawnione;    
  • Wspieranie opieki paliatywnej, w tym: a) działania  z   zakresu   rehabilitacji  fizycznej i psychicznej wobec osób objętych opieką paliatywną, b) udzielanie    wsparcia     psychologicznego   osobom    w   okresie   terminalnym   oraz   ich   rodzinom  w   trakcie   opieki   i  w   żałobie – prowadzenie   grup wsparcia i pomocy indywidualnej;
  • Wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk oraz innych osób bezdomnych skierowanych przez Dział Pomocy Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;       
  • Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku.

Informacji o każdym z konkursów można szukać na stronie Urzędu Miasta Szczecin>>>       

Przypominamy, że pracownicy Sektora3 udzielają wsparcia polegającego na sprawdzeniu oferty pod względem formalnym oraz założeń stoających za metodologią projektową.

Organizacje zainteresowane z korzystaniem naszego wsparcia zapraszamy do kontaktu.