Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 otwiera konkurs na finansowanie Indywidualnych Planów Rozwoju dla organizacji pozarządowych z terenów SOM!

Każdy z nas ma plany – bliższe, dalsze, optymistyczne, pesymistyczne, realne. To samo się tyczy organizacji pozarządowych – aby skutecznie działać na arenie NGO’sów należy mieć jasno określony plan działania na jakiś okres czasu. W takim planie umieszcza się np. przewidziane działania, przyszłe projekty, szkolenia lub doradztwa dla członków organizacji. Teraz wyobraźcie sobie, że Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 może pomóc w realizacji takich planów, a dokładnie Indywidualnych Planów Rozwoju organizacji.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć udział w konkursie na IPR?

  • przede wszystkim trzeba KONIECZNIE zapoznać się z regulaminem konkursu, który jest dostępny pod linkiem (LINK),
  • następnie wypełnić wniosek zgłoszeniowy dla swojej organizacji (LINK) oraz
  • wpisać swój IPR przez wypełnienie formularza online (LINK)
  • być organizacją z terenu SOM czyli Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (mapa)

Co może być sfinansowane w ramach realizacji IPR (na podstawie regulaminu konkursowego LINK) – „Możliwy jest zakup tylko takich usług lub materiałów, których nie obejmuje cross-financing w rozumieniu  Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących w dniu wydatkowania środków.


Przykład:

OK: Organizacja w swoim IPR ma wpisane, że potrzebuje się rozwijać w kierunku szkolenia swoich członków w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, ponieważ organizacja zajmuje się propagowaniem działań prozdrowotnych.

nie OK: Organizacja w swoim IPR ma wpisane, że potrzebuje 2 nowych laptopów do dalszych działań.


Co więcej można powiedzieć – organizacje mogą same przygotować swój IPR lub wziąć udział w coachingu dla organizacji pozarządowych. W czasie 20 godzin, coach pomoże organizacji przygotować IPR, w zależności od ścieżki rozwoju jaką wybierze organizacja. Samą ideę coachingu staraliśmy się opisać w tym artykule (LINK). Aby przystąpić do coachingu dla organizacji wystarczy zapoznać się z informacjami na tej stronie (LINK).

Jedna ważna informacja! Udział w coachingu dla organizacji nie jest jednoznaczny z udziałem w konkursie na finansowanie IPR! Na każde z tych działań trzeba zgłaszać się oddzielnie – coaching może jedynie pomóc w stworzeniu IPR.

Tak więc zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje do przemyślenia czy warto wziąć udział, spisaniu/stworzeniu swojego IPRa , zapoznania się z regulaminem konkursu, no i zgłoszenia się. Kto wie czy Sektor 3 nie sfinansuje realizacji Twojego planu. Do dzieła!