Informujemy, że kolejne posiedzenie Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, odbędzie się w dniu 9 października 2014 r. (czwartek) w sali 418 UM Szczecin (IV piętro, sala konferencyjna Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu). W czasie posiedzenia członkowie Rady będą rozmawiać m. in o komisjach konkursowych, kartach ocen w konkursach ogłaszanych przez Urząd Miasta Szczecin, budynku przy ulicy Dworcowej 19. Przypominamy, że spotkania Rady Pożytku są otwarte dla wszystkich.


Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:00 (II termin -14:15) i przebiegać będzie według następującego porządku obrad:

1.  Powitanie i przedstawienie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z dnia 02 października 2014 r. 

4. Dyskusja nt. stanu budynku przy ulicy Dworcowej 19 w Szczecinie, w którym kilka organizacji pozarządowych ma swoją siedzibę (z udziałem przedstawicieli Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Szczecin oraz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie) 

5.  Sprawa alertu miejskiego – specjalnej aplikacji Alert Szczecin do zgłaszania miejskich problemów (z udziałem przedstawiciela Wydziału Utrzymania Czystości i Porządku UM Szczecin) 

6. Wnioski zgłoszone przez p. Dorotę Korczyńską na posiedzeniu w dniu 2 października br. dotyczące zmiany godziny posiedzeń Rady Pożytku oraz komisji konkursowych opinujących oferty w otwartych konkursach ofert.

7. Wniosek p. Wojciecha Spychały odnośnie opracowania nowego wzoru karty oceny oferty.

8. Dyskusja nt. Regulaminu FIO na 2015 rok – opracowanie stanowska Rady. 

9. Wolne wnioski.

10.  Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.