Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii w konsultacjach społecznych prowadzonych przez MSWiA oraz OFOP.

Do 12 maja br. można wyrazić swoją opinię lub zgłosić uwagi do projektu strategii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Sprawne Państwo 2011-2020„.  Informacje nt. sposobu konsultacji, dokument – strategia „Sprawne Państwo 2011-2020” oraz formularz do zgłaszania swojego stanowiska można znaleźć na stronie internetowej MSWiA.

Swoje uwagi można również zgłaszać na temat Ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych rozpoczęła właśnie badanie dotyczące funkcjonowania stowarzyszeń w obecnym porządku prawnym. Ankieta jest efektem burzliwej debaty wokół senatorskiego projektu ustawy o zrzeszeniach.

Ankietę na temat obowiązującej Ustawy o stowarzyszeniach można znaleźć TUTAJ.

Zapraszamy!