Serdecznie zapraszamy 21 listopada 2012 (środa) na godzinę 17.30 do Royal Jazz Club w Szczecinie ul. Mariacka 26 na kolejne spotkanie w Kawiarence NGO.

Gośćmi kawiarenki będą:

 – dr Anita Kucharska – Dziedzic | prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na rzecz kobiet Baba

 – Anna Dryjańska | Fundacja Feminoteka

 – Aleksandra Sołtysiak | Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Współorganizatorka Wielkopolskiego Kongresu Kobiet

 – Bogna Czałczyńska | Pełnomocniczka regionalna Kongresu Kobiet, Prezeska Fundacji Czas Dialogu

Czy rola kobiet jest pomijana w transformacji ustrojowej?
Czy kobiety są dyskryminowane na rynku pracy?
Dlaczego kobiety działają w NGO, a panowie w partiach?
Dlaczego kobiety lobbują za politycznym większym udziałem kobiet na listach wyborczych i w gronach decyzyjnych?
Jak wygląda skuteczna współpraca kobiet wielu środowisk?
Do czego potrzebna nam współpraca środowisk kobiecych?

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te i inne pytania lub przedstawić własne poglądy na rolę kobiet w życiu społecznym – przyjdź koniecznie.

Kawiarenka Obywatelska NGO to cykl comiesięcznych spotkań i rozmów z osobowościami organizacji pozarządowych.

Celem spotkań jest:

  • prezentacja sylwetek i działalności osób zaangażowanych w pracę na rzecz organizacji pozarządowych,
  • promocja działań NGO jako przykłady „dobrych praktyk”,
  • aktywizacja mieszkańców Szczecina do tworzenia nowych organizacji lub podjęcia działalności w organizacjach pozarządowych.
  • Spotkania mają charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy zainteresowany jego tematyką.

Wstęp wolny

Organizator: Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3

Współorganizator: Fundacja Czas Dialogu