Zapraszamy 26 maja 2012 na godzinę 11.00 do Willi Ogrody na kolejne spotkanie w Kawiarence NGO. Gościem specjalnym naszego majowego spotkania będzie Henryka Krzywonos

„Żyj tak aby nikt przez Ciebie nie płakał i nie pal za sobą mostów bo możesz nie mieć gdzie wrócić” Henryka Krzywonos

Henryka Krzywonos rozpoczęła strajk gdańskiej komunikacji publicznej w okresie wydarzeń sierpniowych. W stanie wojennym zajmowała się pomocą internowanym, była też kolporterką wydawnictw podziemnych. Była represjonowana, objęta nakazem opuszczenia Gdańska i pozbawiona możliwości zatrudnienia. Od 1994 do czasu przejścia na emeryturę prowadziła rodzinny dom dziecka w Gdańsku, wychowując wraz z mężem łącznie dwanaścioro dzieci. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień min. za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, została odznaczona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, 29 maja 2011 za wieloletnią i bezkompromisową walkę o prawdę, wbrew wszelkim przeciwieństwom oraz za miłość i wielkie serce okazywane bezbronnym dzieciom została uhonorowana Orderem Ecce Homo a w 2010 roku otrzymała nagrodę Znaku i Hestii im ks. Józefa Tischnera. Jak sama o sobie pisze całe swoje życie żyje tak, aby nie krzywdzić innych ludzi. W miarę swoich możliwości staje w obronie i pomaga innym, zdając sobie jednak sprawę z tego, że całego świata nie zbawi. Mówi zawsze głośno, żeby usłyszano i zawsze mówi prawdę prosto w oczy.

start: 26 maja godzina 11.00

Zapraszamy !