14 stycznia 2012 r. odbyła się kolejna kawiarenka NGO – tym razem pod znakiem międzynarodowego wolontariatu

Gośćmi kawiarenki byli uczestnicy międzynarodowego seminarium „wolontariusze wszystkich krajów, łączcie się!”.

W trakcie spotkania rozmawiano na temat wolontariatu w różnych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Zapoznano się z organizacjami pozarządowymi z Węgier, Estonii, Słowenii, Rumunii i Polski oraz porównano nasz doświadczenie z realizacji działań w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu.

Kawiarenka była okazją do zaplanowania działań międzynarodowych, nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami, zdobycia informacji np. co robią, jak wygląda praca z wolontariuszami z Węgier, Estonii, Słowenii czy Rumunii. Zaprezentowano także Centrum Wolontariatu w Szczecinie, podstawy prawne wolontariatu w Polsce oraz główne działania wolontariuszy w Polsce i Szczecinie.