Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 zaprasza na bezpłatne szkolenie nt. zamknięcia roku w organizacji pozarządowej. Łącznie szkolenie trwa 8 godzin.

czas
11 stycznia 2014 (sobota) 9.00 – 17.00

miejsce:  
SCWOP Sektor 3, III piętro, sala multimedialna
 
Szkolenie kierowane jest do członków, wolontariuszy oraz osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych z terenów Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, które chcą zapoznać się z tematyką szkolenia, która obejmować będzie m. in.  :

 • Co to jest sprawozdanie?
 • Co to jest sprawozdawczość?
 • Przykłady sprawozdań.
 • Co to jest sprawozdawczość merytoryczna i w jakim celu się ją sporządza?
 • Komu i w jakich terminach należy przedstawić sprawozdanie merytoryczne?
 • Co to jest sprawozdawczość finansowa?
 • Normy prawne regulujące sporządzanie sprawozdania finansowego.
 • Z czego składa się sprawozdanie finansowe?
 • Komu i w jakich terminach należy przedstawić sprawozdanie finansowe?
 • Jak czytać sprawozdanie finansowe?
 • Główni użytkownicy sprawozdania finansowego.
 • Kazusy sprawozdań organizacji pozarządowych.

Szkolenie poprowadzi Pani Justyna Maćkowiak –  od 1997 roku pracuje lub współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy przy zakładaniu, prowadzeniu i zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Pomagała przy prowadzeniu księgowości, rozliczaniu projektów unijnych i dotacji celowych, sporządzaniu sprawozdań z działalności organizacji, sprawozdań finansowych, sprawozdań merytorycznych przy rozliczaniu dotacji, zatrudnianiu pracowników, prowadzeniu polityki finansowej.
 
Aby uczestniczyć w szkoleniu należy:

 • zapoznać się z regulaminem szkoleń (LINK), 
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod (LINK), 
 • wypełnić pakiet dokumentów (w przypadku osób korzystających pierwszy raz ze wsparcia Sektor 3). 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl. Na zgłoszenia czekamy do 7 stycznia 2014, informacje nt. zakwalifikowania prześlemy na podane w formularzu adresy mailowe. Serdecznie zapraszamy !
 
UWAGA! SCWOP Sektor 3 zastrzega sobie prawo do:

 • nieprzyjmowania zgłoszeń od osób, które w przeszłości zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w innym szkoleniu i nie wzięły w nim udziału bez uprzedniego zawiadomienia o nieobecności,
 • skreślenia z listy uczestników osób, które nie wypełniły dokumentów wymaganych przez Sektor 3.

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.