Inicjatywa Lokalna

Czym jest Inicjatywa Lokalna?

Inicjatywa lokalna to działanie podejmowane przez grupę ludzi na rzecz swojego otoczenia i lokalnej społeczności. Celem inicjatywy jest rozwiązanie problemów lokalnych, poprawa jakości życia i wzmocnienie więzi społecznych. Inicjatywy lokalne mogą być różnego rodzaju i dotyczyć różnych obszarów, takich jak: ochrona środowiska, kultura, sport, edukacja, zdrowie, itp. Inicjatywy lokalne są często podejmowane przez obywateli, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które działają na rzecz swojej społeczności. Na terenie Szczecina w ramach Inicjatywy Lokalnej zrealizowano m.in.: Zielony Plac Orła Białego, Zielone Stare Miasto, Śpiewanie pieśni patriotycznych w Parku im. Stanisława Nadratowskiego, Mapa Mozaiki Szczecińskie, Tor Pływacki Open Water i wiele więcej.

Co zrobić, żeby uzyskać wsparcie

Po pierwsze i najważniejsze trzeba sprawdzić we własnym otoczeniu co jest naprawdę potrzebne. Warto porozmawiać z sąsiadami, zrobić ankietę, sprawdzić realne potrzeby. Ja mogę chcieć kwietnik, ale po rozmowach z sąsiadami może wyjść o wiele ważniejsza potrzeba – ławki przed blokami albo kwietnik.

Po drugie trzeba zebrać drużynę! Inicjatywa Lokalna to narzędzie które zakłada współpracę mieszkańcy – Gmina. Dlatego jeśli chcemy zrobić kwietnik pokażmy co sami wniesiemy do tego działania. Może to być wolontarystyczne okopywanie roślin czy zapewnienie ogrodzenia.

Po trzecie należy wypełnić wniosek. Jako grupa lub organizacja pozarządowa wypełniamy wniosek w którym pokazujemy co, gdzie, kiedy i jak chcemy zrobić. Wskazujemy naszą potrzebę (patrz po pierwsze), wpisujemy co dajemy i czego oczekujemy. Bardzo ważne jest, aby pamięć że wniosek należy złożyć min. 3 miesiące przed planowaną realizacją Inicjatywy Lokalnej.

Po czwarte odbieramy telefon. Można się spodziewać telefonu aby wspólnie dopracować wniosek, usiąść przy stole i dogadać szczegóły Inicjatywy – trzeba pamiętać, że Urząd ma swoje procedury, które musi stosować. Wnioski można składać przez cały rok

Czy można uzyskać pomoc przy tworzeniu Inicjatywy Lokalnej?

Fundacja Sektor 3 organizuje spotkania informacyjne podczas których będzie można rozwiać swoje wątpliwości lub sprawdzić pomysły. Terminy spotkań będą sukcesywnie umieszczane na stronie dedykowanej Inicjatywie Lokalnej http://www.il.szczecin.pl. Tam też znajdują się pozostałe ważne informacje dot. inicjatywy. Można również umówić się na spotkanie indywidualne w punktach konsultacyjnych – Sektor 3 Szczecin, al. Wojska Polskiego 63, tel: 91-350-82-99, e-mail:biuro@sektor3.szczecin.pl

Zadanie realizowane przez Fundację Sektor 3 „Inicjatywa Lokalna” jest finansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Skip to content