W odpowiedzi na zwiększone zainteresowanie organizujemy dodatkowy webinar. Wszystkich chętnych chcących skorzystać w 2024 roku z Inicjatywy Lokalnej zapraszamy 28 grudnia na godzinę 16.30.

Mieszkańcy Szczecina, grupy nieformalne czy organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie (lub wsparcie rzeczowe) własnych pomysłów w ramach Inicjatywy Lokalnej. Do wykorzystania w roku 2024 jest 190 tysięcy złotych.

Aby zrealizować nawet najbardziej nietypowe pomysły należy wypełnić i przesłać odpowiedni wniosek do Urzędu, usiąść razem przy stole i wypracować ostateczny kształt inicjatywy. Gmina finansuje materiały a Ty, wraz ze swoją grupą lub przy wsparciu organizacji, zapewniacie realizację inicjatywy wnosząc wkład w postaci wolontariatu, rzeczy lub własnych środków finansowych. Po zakończonych działaniach wspólnie rozliczacie przedsięwzięcie a to co zostało wypracowane lub stoi na najbliższym podwórku wykorzystujecie dalej do rozbudzania nowych inicjatyw i pomysłów.

Za pomocą inicjatywy lokalnej można sfinansować działania nie tylko małej infrastruktury ale również spotkania – te bardziej i mniej formalne, sąsiedzkie zawody czy oddolne zwiedzanie osiedla ze znawcą zakamarków i zakątków podwórek i wnęk Szczecina.

Podczas spotkania można uzyskać odpowiedź na pytania takie jak:

  • czym dokładnie jest Inicjatywa Lokalna,
  • co można uzyskać ze strony Gminy Miasto Szczecin,
  • co można realizować w ramach Inicjatywy Lokalnej,
  • jak aplikować o wsparcie,
  • na co zwrócić uwagę,
  • kiedy składać wnioski.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGIxu1Ewr4hIwdeuiTXuqLY7p7cmqB4st-NILw1fqWii4u1w/viewform

Zadanie „Inicjatywa Lokalna” jest realizowane przez Fundację Sektor 3 ze środków Gminy Miasto Szczecin.