Jeden wspólny adres służył zbieraniu pytań, problemów i wszelkich kwestii, wymagających skonsultowania i doradztwa ze strony ROPS: pomoc@wzp.pl.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację pandemii, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wymaga od służb społecznych niestandardowych działań, rozstrzygnięć i decyzji, których jeszcze nikt nie podejmował, a także dostępu do informacji, o które dzisiaj bardzo trudno, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMJWZ w Szczecinie udostępnia do dyspozycji pracowników systemu pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej, wsparcia rodziny, rehabilitacji społecznej i zawodowej, jak też sektora ekonomii społecznej oraz integracji i readaptacji, pracowników sektora publicznego jak i niepublicznego – jeden adres e-mail, który będzie służył zbieraniu pytań, problemów i wszelkich kwestii, wymagających skonsultowania i doradztwa ze strony ROPS: pomoc@wzp.pl. Z tego też adresu będą przychodziły odpowiedzi na Państwa pytania.

Dodatkowo, na stronie internetowej ROPS ukaże się zakładka o nazwie POMOC I DORADZTWO, w której będą zamieszczane pytania (bez danych nadawcy), odpowiedzi udzielone, jak i te, nad których rozstrzygnięciami będziemy pracować. Powstanie w ten sposób repozytorium „wiedzy w działaniu”, które będzie dostępne jako coś w rodzaju „skrzynki narzędziowej” dla służb społecznych.

Aby ułatwić formułę pytań, sugestii, jak i potem – odpowiedzi na nie – załączamy formularz zgłaszania problemów. To ważne, by nadać nadsyłanym kwestiom – jeden format. Ułatwi to także kontakt z osobami, które problem zgłaszają.

Osoby do kontaktu w tych sprawach:’

  1. Iwona Klimowicz, Tel. 91 42 53 611, e-mail: iklimowicz@wzp.pl
  2. Marek Centkowski, Tel. 91 42 53 649, e-mail: mcentkowski@wzp.pl
  3. Jerzy Wójtowicz, Tel. 91 42 53 632, e-mail: jwojtowicz@wzp.pl

Adres, który służy do przesyłania pytań i problemów, ale też sugestii zmian i rozwiązań, jakie Państwo już znacie albo proponujecie:pomoc@wzp.pl

W zakładce o tej samej nazwie znajduje się edytowalny formularz do wypełnienia i przesłania zwrotnego.

Dorota Rybarska – Jarosz
Dyrektor ROPS UMWZ
w Szczecinie