W dniach 16-18 listopada 2011 r. odbędzie się II edycja Dni Techniki Pomorza Zachodniego. W tym roku po raz kolejny organizowane są one przez trzech partnerów:
 • Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
 • Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Radę Regionu Zachodniopomorskiego
  w Szczecinie
 • Środkowopomorską Radę NOT w Koszalinie
RAMOWY PROGRAM:
16.11.2011 r. (środa)
Inauguracja obchodów szczecińskich,  godz. 10.00 – 11.30, budynek NOT, al. Wojska Polskiego 67, Centrum Bankietowo-Konferencyjne „Ambasador” (I piętro)
 • część okolicznościowa – tradycyjna (wystąpienia, wręczenie odznaczeń, nagród
  w konkursach)
 • część merytoryczna – referaty zamawiane
prof. dr hab. Stanisław Flejterski –  Czy możliwy jest rozwój zrównoważony w warunkach braku równowagi ? Globalny kryzys bankowo-finansowy a konsekwencje  makro-,mezzo-  i mikroekonomiczne (Polska, Pomorze Zachodnie, Szczecin).
dr Dominik RozkrutFinansowanie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce.   Zasoby  ludzkie dla nauki i techniki.
 
Seminarium naukowe, godz. 12.00-14.30, budynek NOT, al. Wojska Polskiego 67, Centrum Bankietowo-Konferencyjne „Ambasador” (I piętro)
Część I 12.00-13.30 „Znaczenie przedsiębiorczości społecznej w nowoczesnej gospodarce”
 1.  „Wprowadzenie do przedsiębiorczości społecznej: idea, historia, współczesne wyzwania
  i przyszłość”
 2.  „Przedsiębiorczość społeczna w praktyce. Dobre praktyki i szczególnie udane inicjatywy w Polsce oraz naświecie (pogłębiona analiza wybranych przypadków)”
Prowadzący: Dziekan Wydziału Ekonomicznego ZUT – dr hab. Grażyna Karmowska, prof. nadzw. ZUT, dr hab. prof. US Henryk Babis
Przerwa kawowa 13.30-13.45
Część II 13.45-14.45 Panel dyskusyjny nt. „Uwarunkowania regionalne a ekonomia społeczna,
czyli w kierunku regionalnego modelu przedsiębiorczości społecznej oraz znaczeniu środowisk naukowo – technicznych w jej wdrażaniu i propagowaniu”
Uroczyste posiedzenie Rady Regionu Zachodniopomorskiego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT  z udziałem przedstawicieli władz regionalnych FSNT Gorzowa, Słupska i Koszalina nt. założeń programowo-organizacyjnych Encyklopedii „Inżynierów Szczecina” (Ziemi Zachodniopomorskiej), godz. 17.00, budynek NOT, al. Wojska Polskiego 67, Centrum Bankietowo-Konferencyjne „Ambasador” (I piętro)
17.11.2011 r. (czwartek)
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Morską w Szczecinie a Radą Regionu Zachodniopomorskiego FSNT NOT w Szczecinie, godz. 10.00, sala Senatu AM, ul. Wały Chrobrego 1-2
 
Seminarium naukowe „Innowacyjne technologie w gospodarce morskiej”, godz. 11.00-14.00, Akademia Morska, ul. Wały Chrobrego 1-2
Seminarium „Rola współpracy i kooperacji w zrównoważonym rozwoju społeczno – gospodarczym regionu i kraju, godz. 15.00 – 17.00, budynek NOT, al. Wojska Polskiego 67, Centrum Bankietowo-Konferencyjne „Ambasador” (I piętro)
Cykl szkoleń organizowanych dla  studentów i absolwentów z zakresów:
1.       Zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 14-22.11, godz. 9.00-15.00, budynek NOT, al. Wojska Polskiego 67
2.       Sterownia procesami przemysłowymi w oparciu o sterowniki PLC Beckhoff Automation,
16-17.11., godz. 15.00-18.00, budynek NOT, al. Wojska Polskiego 67
18.11.2011 r. (piątek)
Szkolenie „Problemy projektowania oraz eksploatacji instalacji elektrycznych”, godz. 9.00-15.00, budynek NOT, al. Wojska Polskiego 67, Centrum Bankietowo-Konferencyjne „Ambasador” (I piętro)
W programie szkolenia m.in.:
1. Ryzyko i odpowiedzialność w pracy inżyniera
2. Realia i mity w ochronie przeciwporażeniowej w urządzeniach niskiego napięcia
3. Sprawdzanie stanu technicznego instalacji elektroenergetycznych
4. Odpowiedzi na nadesłane pytania szczegółowe
Szkolenie prowadzi: dr inż. Edward Musiał z Politechniki Gdańskiej
Organizator: Ośrodek Rzeczoznawstwa Oddziału Szczecińskiego SEP
Szczegółowe informacje i zgłoszenia: www.sep.szczecin.pl
Serdecznie zapraszamy!