30 czerwca 2011 roku rozpoczął się nabór projektów małych

Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy 30 czerwca 2011 roku ogłosił pierwszy nabór Wniosków projektów MAŁYCH do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, których suma przychodów z działalności w ostatnim okresie obrachunkowym nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych.

Termin zakończenia naboru upływa 31 sierpnia 2011 r.

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie I naboru Wniosków projektów MAŁYCH Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: 1 CHF – 3,2956 PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z 30 czerwca 2011.