Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie i Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zapraszają na konferencję JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO? Czy warto stosować narzędzia sprawdzone w biznesie?

W konferencji wezmą udział  m. in.

  • prof. Jerzy Hausner – członek Rady Polityki Pieniężnej, były wicepremier i minister pracy i polityki społecznej;
  • dr Halina Wasilewska-Trenkner – minister finansów w rządzie Jerzego Buzka, była członek Rady Polityki Pieniężnej II kadencji, członek zespołu doradców prezesa NBP, Marka Belki;
  • Elżbieta Suchocka-Roguska – była sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, członek zespołu doradców prezesa NBP, Marka Belki;
  • Dariusz Daniluk  – Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, były Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.

Konferencję poprowadzi Jan Król – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Przewidziane jest również wystąpienie Olgierda Dziekońskiego – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Konferencja odbędzie się 2 grudnia 2011 roku, w sali konferencyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ul. J. Matejki 22 w Szczecinie  w  godz. 10.00 – 15.00.

Poniżej znajdują się linki do: