Jako partner kampanii #TakiJakJa oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zapraszamy do udziału w Forum Inkluzywnego HR Szczecin, które odbędzie się 4.12.2018 w szczecińskim Hotelu VULCAN. Konferencja poświęcona będzie wspieraniu właścicieli firm, kadry zarządzającej, pracowników działów kadr i HR oraz agencji pracy w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Udział w Forum jest bezpłatny. Szczegółowy program oraz formularz rejestracji: http://takijakja.pl/forum-hr/ 

Program

Forum Inkluzywnego HR Szczecin
Hotel Vulcan Szczecin, 4 grudnia 2018

10.00 Otwarcie Forum, powitanie uczestników przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

10.10 Wstąpienie Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Doroty Rybarskiej – Jarosz

10.20 – 11.30 Sesja inauguracyjna
Moderator: Przemysław Piechocki
Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poznań

10.20 Łukasz Krasoń – mówca motywacyjny, autor, członek SPM, „spełniający się marzyciel”
Wystąpienie inauguracyjne

11.00 Barbara Ankutowicz, Marta Stachura
Model oferty usług Asystenta Pracodawcy

11.30 przerwa kawowa

12.00 – 13.00 Sesja „Dobre praktyki”
Moderator: Przemysław Piechocki
Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poznań

12.00 Sebastian Świątek – Dyrektor Centrum Dystrybucyjnego PDC LOGISTIC
Sp. z o. o., Szczecin
Proces przygotowania przedsiębiorcy korporacyjnego do zatrudniania osób
z niepełnosprawnościami

12.20 Urszula Sroka – Członek Zarządu Fundacji im. Stanisława Karłowskiego
Juchowo Projekt Wiejski, Juchowo
Korzyści ze współpracy z instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne – od misji do korzyści gospodarczych

12.40 Irmina Olejnik-Czerwonka – SIRIA Spółdzielnia Socjalna, Drawno
Korzyści ze zlecania usług podmiotom zatrudniającym osoby niepełnosprawne

13.00 przerwa kawowa

13.30 – 14.15 Sesje panelowe równoległe
„Praktyczne aspekty zatrudniania osoby z niepełnosprawnością”

13.30 Panel I – Praktyczne aspekty związane z rekrutacją i organizacją pracy osób z niepełnosprawnością
Moderator: Andrzej Smoliński
Koordynator kampanii społecznej TAKI JAK JA, Szczecin

Paneliści: Agata Wilińska-Onyśko – HR Busieness Partner w PDC Logistics Sp. z o. o., Szczecin; Agata Spała – Ekspertka z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych, doradca kariery, konsultantka ds. niepełnosprawności, Poznań; Małgorzata Buchajczyk – Spółdzielnia Socjalna “Nad Drawą”, Drawno; Barbara Ankutowicz – Asystenta Pracodawcy, Szczecin

13.30 Panel II – Modele przygotowania stanowiska pracy
Moderator: Krzysztof Musiatowicz
Ekspert w dziedzinie ekonomii społecznej, Szczecin

Paneliści: Przemysław Piechocki – Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poznań; Bogumiła Podyma-Szczerba – Starszy Inspektor
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie; Urszula Sroka – Członek Zarządu Fundacji im. Stanisława Karłowskiego, Juchowo; Renata Żelazna – Członek Zarządu Fundacji im. Stanisława Karłowskiego, Juchowo; Bogumiła Chrebetko – Instruktor zawodu, koordynator ds. osób niepełnosprawnych Fundacji im. Stanisława Karłowskiego, Juchowo

14.15 – 15.00 – Sesja podsumowująca
14.15 Sesja podsumowująca z udziałem panelistów
14.50 Zamknięcie konferencji przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Dorotę Rybarską – Jarosz