8 listopada Sekretariat ds. Młodzieży organizuje seminarium „Europa w moim regionie – wyzwania dla pokoleń”, które odbędzie się w godzinach od 10:00 do 15:00 w siedzibie Szczecińskiego Inkubatora Kultury (al. Wojska Polskiego 90, Szczecin). Podczas spotkania zostaną przedstawione, kierunki aktualnej polityki społecznej wobec seniorów na szczeblu europejskim, krajowym oraz lokalnym oraz projekty i inicjatywy nawiązujące do dialogu międzypokoleniowego. W ramach spotkania odbędzie się projekcja filmów dokumentalnych. Najważniejszym punktem seminarium będzie dyskusja, która ma na celu wypracowanie rekomendacji regionalnych dla Komitetu Regionów. Do uczestnictwa w dyskusji szczególnie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów i solidarności międzypokoleniowej, a także wszystkie osoby, które pragną przekazać swoje postulaty do Komitetu Regionów i dla których zagadnienia poruszane w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej są ważne.

Pragniemy aby seminarium stało się okazją do dyskusji, której efektem będzie wypracowanie wspólnych rekomendacji oraz początkiem dalszej długofalowej współpracy w temacie dialogu międzypokoleniowego.

W seminarium uczestniczyć będą:

  • Sebastian Rysz – Reprezentant Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, który zaprezentuje założenia Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej,
  • Dorota Rybarska-Jarosz – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego i dr Beata Bugajska – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w Szczecinie.

Organizatorem seminarium jest Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Seminarium jest organizowane jako jedno z wielu europejskich wydarzeń lokalnych odbywających się w ramach inicjatywy Open Days w Brukseli. Open Days to inicjatywa Komitetu Regionów, który jest najważniejszym europejskim ciałem konsultacyjno-opiniodawczym. Wydarzenia lokalne – takie jak seminarium „Europa w moim regionie – wyzwania dla pokoleń” mają przyczynić się do powstania rekomendacji lokalnych, które zostaną przekazane do Komitetu Regionów. Zapraszamy serdecznie na seminarium,  a po więcej informacji odwiedź stronę Sekretariatu ds. Młodzieży.