Planujesz realizację zadań publicznych w 2024 roku ze środków Miasta Szczecin? Bez dostępności, w myśl nowego zarządzenia, nie będzie to już możliwe.

Zapraszamy na praktyczne spotkanie na temat dostępności i jak ją odpowiednio zapewnić w realizacji zadań publicznych, realizowanych przez szczecińskie organizacje pozarządowe. 

W 2019 roku ustawa o zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zobligowała podmioty realizujące zadania publiczne do wdrożenia rozwiązań pozwalających na szersze i bardziej otwarte możliwości włączania w te działania osoby ze szczególnymi potrzebami.

W ślad za ustawą, wszystkie zadania publiczne realizowane ze środków Miasta Szczecin przez szczecińskiego organizacje pozarządowe, będą wymagały zapewnienia dostępności podczas ich realizacji – bez względu na miejsce, czas i podmiot realizujący – klub sportowy, fundację czy stowarzyszenie.

W drugiej połowie 2023  roku, wejdzie w życie Zarządzenie zmieniające dotychczasowe przepisy współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Zarządzenie Nr 528/21), w którym brak informacji o sposobie zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie planowanego do realizacji zadania publicznego traktowany będzie jako błąd formalny.

W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie, podczas którego omówimy praktyczne aspekty dostępności np. jak wspierać osoby z niepełnosprawnościami, jak ułatwić dostęp do działań matkom w dziećmi w wózku, kiedy zapewnić alternatywne miejsce na spotkanie jeśli osoba poruszająca się o kulach nie może wejść na 4 piętro do naszej siedziby. Te i wiele innych aspektów dostępności poruszymy wraz z:

Anną Żórawską – prezeską Fundacji Kultury Bez Barier, ekspertką ds. dostępności, trenerką, autorką publikacji i audiodeskryptorką, która wraz z zespołem Fundacji, wspierała włączanie procesu dostępności w działania organizacji i samorządu na terenie Polski i międzynarodowo. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 lipca 2023 w godzinach 13-15 na platformie online. Link do spotkania zostanie przesłany do chętnych uczestników wraz z potwierdzeniem udziału w spotkaniu. Zapraszamy do zgłoszeń poprzez formularz dostępny TUTAJ. Wszystkie zainteresowane osoby, które prześlą formularz zgłoszeniowy będą mogły wziąć udział w spotkaniu (brak określonej liczby miejsc).

Tematyka spotkania będzie obejmować m.in.

  • podstawowe informacje dotyczące ustawy o dostępności,
  • aspekty uwrażliwienia na dostępność w kontekście różnorodności potrzeb (i nie tylko tych związanych z niepełnosprawnościami),
  • czas na pytania i odpowiedzi w zakresie praktycznych zagadnień od uczestników spotkania,
  • mapowanie miejsc w Szczecinie, w których poszczególne aspekty dostępności mogą być wykorzystywane w realizacji zadań publicznych.

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie zainteresowane osoby – przedstawicieli, wolontariuszy i pracowników szczecińskich organizacji pozarządowych bez względu na formę działalności: dostępność będzie dotyczyć wszystkich.

Spotkanie realizowane w ramach zadania publicznego „Dostępność w praktyce” finansowanego ze środków Miasta Szczecin.