Zapraszamy na bezpłatne doradztwo prawne.

SCWOP Sektor3 i Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej Police zapraszają na bezpłatne konsultacje prawne.

Środa,  20 kwietnia 2011r. – działalność pożytku publicznego:

  • działalność nieodpłatna pożytku publicznego,
  • działalność odpłatna pożytku publicznego,
  • działalność gospodarcza.

Poniedziałek, 28 kwietnia 2011r. godz. 16.00-19.00

  • projekty umów najmu, użyczenia, użytkowania i innych;
  • prawo pracy – zawieranie umów o pracę, o dzieło, zlecenia.

Czwartek, 12 maja 2011r. godz. 16.00-19.00

  • zasady współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną;
  • finansowanie działalności pożytku publicznego ze środków publicznych;

Czwartek,  2 czerwca 2011r. godz. 16.00-19.00

  • wymogi formalne (dokumenty, opłaty).
  • postępowanie odwoławcze w postępowaniu rejestrowym,
  • postępowanie sądowe w przedmiocie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (postępowanie rejestrowe i koszty).

Konsultacje poprowadzi Zbigniew Trojanowski, prawnik – ukończył Wydział Prawa i Administracji w Szczecinie uzyskując tytuł mgr prawa, a obecnie kończy odbywanie aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. W trakcie kariery zawodowej przez okres ponad 6 lat związany z nadzorem i przyznawaniem środków wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Członek oraz założyciel kilku Stowarzyszeń działających na terenie województwa zachodniopomorskiego. Autor kilku publikacji naukowych dotyczących systemów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Unii Europejskiej.

Wszystkich zainteresowanych konsultacjami prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przesłanie swojego imienia i nazwiska i godziny spotkania na adres e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl przynajmniej 2 dni przed konsultacjami.

[contact-form 6 „Kons_praw”]