Zapraszamy na bezpłatne doradztwo księgowo- finansowe

SCWOP Sektor3 i Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej Police zapraszają na bezpłatne konsultacje księgowe.

Czwartek,  5 maja 2011r. godz. 16.00-19.00

  • Sposób rozliczania i księgowania działalności gospodarczej i odpłatnej.
  • Dokumentowanie operacji w działalności odpłatnej i gospodarczej – rachunki ( lub faktury VAT), dowody wpłat, raport kasowy.

Czwartek, 19 maja 2011r. godz. 16.00-19.00

 

  • Rozliczenia z tytułu podatku dochodowego – warunki zwolnienia, naliczanie w wypadku utraty prawa do zwolnienia.
  • Zagadnienia podatku VAT w działalności organizacji pozarządowej, czynności podlegające opodatkowaniu, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe, stawki podatku VAT, rejestry VAT, deklaracja VAT-7 i VAT7-K

Czwartek, 26 maja 2011r. godz. 16.00-19.00

 

  • Różnice pomiędzy działalnością odpłatną a gospodarczą, sytuacje kiedy działalność odpłatna staje się gospodarczą – zgodnie z nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czwartek, 9 czerwca 2011r. godz. 16.00-19.00

  • Konsultacje kalkulacji działalności odpłatnej, doradztwo w zakresie opracowywania biznesplanów działalności gospodarczej.

Wtorek, 14 czerwca 2011r godz. 16.00-19.00

  • Spółki prawa handlowego, a działalność w sferze pożytku publicznego.
  • Inne porady w zakresie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

 

Konsultacje poprowadzi Justyna Maćkowiak– Od 1997 roku pracuje lub współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy przy zakładaniu, prowadzeniu i zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Pomagała przy prowadzeniu księgowości, rozliczaniu projektów unijnych i dotacji celowych, sporządzaniu sprawozdań z działalności organizacji, sprawozdań finansowych, sprawozdań merytorycznych przy rozliczaniu dotacji, zatrudnianiu pracowników, prowadzeniu polityki finansowej.

Wszystkich zainteresowanych konsultacjami prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przesłanie swojego imienia i nazwiska i godziny spotkania na adres e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl przynajmniej 2 dni przed konsultacjami.

Serdecznie zapraszamy !

[contact-form 8 „Konsultacje księgowe”]