Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów zaprasza na cykl trzyczęściowych bezpłatnych szkoleń dla pracowników, wolontariuszy a także członków organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenach wiejskich i małomiasteczkowych województwa zachodniopomorskiego.

Aktywne i stabilne NGO” to możliwość podnoszenia kompetencji kadrowych z zakresu:

 • zarządzania ludźmi i finansami organizacji,
 • finansowania działalności,
 • współpracy z Administracją Publiczną.

Aktywne i stabilne NGO” to możliwość poznania nowych ludzi, nowych organizacji i nawiązania ciekawych partnerstw. Cykl szkoleniowy skierowany jest do członków, wolontariuszy oraz osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych z woj. zachodniopomorskiego.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu składającym się z trzech modułów:

 • Moduł I ( 3 dni szkoleniowe ) 21-23 września 2012:
  • upowszechnianie procedur współpracy NGO z JST powiatowym i gminnym, w tym rocznych/wieloletnich programów współpracy JST z NGO,
  • analiza lokalnych zasobów i możliwości zawiązywania partnerstw między NGO, JST i biznesem,
  • diagnoza problemów dotyczących współpracy między NGO a JST oraz bariery rozwoju NGO.
 • Moduł II ( 3 dni szkoleniowe ) 12-14 października 2012:
  • tworzenie i planowanie projektów społecznych, źródła ich finansowania,
  • dokumenty strategiczne i ich rola w przygotowaniu projektów,
  • metodologia i zarządzanie projektami Inne źródła finansowania NGO ( darowizny, środki własne – odpłatna działalność statutowa, działalność gospodarcza)
  • zarządzanie finansami.
 • Moduł III (3 dni szkoleniowe ) 16-18 listopada 2012:
  • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna organizacji,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • pozyskiwanie i współpraca z wolontariuszami.

Zapewniamy wysokiej jakości materiały szkoleniowe, wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników. Istnieje również możliwość zwrotu kosztów transportu.

Wstępne zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres: rekrutacja@slif.org.pl. W mailu zwrotnym będzie informacja o zakwalifikowaniu się do projektu oraz dokumenty rekrutacyjne.

Więcej informacji udziela osoba odpowiedzialna za rekrutację:

Łukasz Malinowski

Tel: 505 748 353

e-mail: rekrutacja@slif.org.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.