Gmina Miasto Szczecin powołuje nowe przyjazne rodzinie miejsce na mapie Szczecina –  CENTRUM INICJATYW RODZINNYCH (CIR). Jest to inicjatywa wchodząca w struktury Szczecińskiego Centrum Świadczeń. Rodzic może tu przyjść z każdym pytaniem, na które postaramy się znaleźć odpowiedź.

W Centrum Inicjatyw Rodzinnych  rodzice będą mogli między innymi skorzystać z informacji na temat:

  • przysługujących im świadczeń,
  • procedur oraz zasad związanych z przyjęciem dziecka do żłobka, przedszkola czy szkoły,   
  • możliwości spędzenia wolnego czasu z rodziną,
  • oferty kulturalnej,
  • realizacji aktywności sportowych,
  • oferty oświatowej takiej jak zajęcia dodatkowe dla dzieci czy organizowane w mieście półkolonie,
  • a także wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach i  spotkaniach skierowanych nie tylko do rodziców ale także do  dzieci i młodzieży.

Celem Centrum jest pobudzanie oraz wspieranie wśród rodzin inicjatyw oddolnych służących integracji oraz budowaniu więzi międzypokoleniowych. Rodzina –  jej promowanie i  rozwój, a także rozpoznawanie jej  potrzeb   – to główne cele działania Centrum. Centrum będzie skupiało się na przekazywaniu wiedzy na temat działań na rzecz rodzin, realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin przez rozmaite podmioty. Między innymi  instytucje samorządowe,  organizacje pozarządowe, prywatnych przedsiębiorców oraz partnerów Programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie”.

Stąd też działając w imieniu Wydziału Spraw Społecznych, zapraszamy szczecińskie organizacje do współpracy z Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Obecnie wydział przygotowuje kalendarium inicjatyw, wydarzeń oraz działań skierowanych do rodzin-rodziców, dzieci i nastolatków, które będą realizowane w naszym mieście w ciągu najbliższych 4 miesięcy.

W związku z tym jeśli Państwa organizacja planuje realizację ww. działań, prosimy o przekazanie informacji nt. wydarzenia (wraz z krótkim opisem, charakterystyką oraz datą i miejscem wydarzenia). Informacje trzeba kierować na adres klipinska@um.szczecin.pl i do wiadomości akrolik@um.szczecin.pl. Z uwagi na planowany na dzień 15 maja br. termin otwarcia Centrum, proszę o przekazanie informacji do dnia 7 maja.