Przedstawiamy wyniki trzeciego, ostatniego w 2020 roku naboru bonów dla NGO.

Przedstawiamy listę organizacji, które uzyskały bony na realizację działań i potrzeb skierowanych do nich samych – wyniki trzeciej edycji 2020.

Do 10 grudnia 2020 zbieraliśmy zgłoszenia dotyczące wydatkowania bonów na realizację działań związanych ze wzmocnieniem lokalnych organizacji pozarządowych – trzecia edycja bonów w 2020 roku.

Poniżej przedstawiamy listę 5 najlepszych wniosków, zakwalifikowanych do realizacji oraz możliwych do realizacji po uzgodnieniu szczegółów dotyczących wydatków i działania w ramach bonu. Jednocześnie informujemy, że z wybranymi organizacjami skontaktujemy się poprzez adres e-mail przesłany w zgłoszeniu co do szczegółów realizacji bonów.

Wnioski skierowane do realizacji w ramach bonu dla NGO:

Stowarzyszenie Serce Puszczy
Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze
Fundacja Szansa dla Niewidomych
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna Forum