Szczecińskie organizacje pozarządowe zapraszamy do udziału w konkursie na finansowanie bonów dla NGO, które mogą wspierać działania organizacji.

Wiele organizacji zmaga się z problemem braku środków finansowych na bieżące działania związane stricte z działalnością organizacji jak np. zakup materiałów szkoleniowych, realizacja wydatków niezwiązanych z prowadzeniem projektów czy zadań lub też po prostu – promocją organizacji, zakupu powierzchni reklamowych, wynajmu pomieszczeń na realizowane spotkania. W ramach bonów wszystkie wydatki przyczyniające się do wzmocnienia zewnętrznego lub wewnętrznego są możliwe do realizacji. Liczy się przede wszystkim kreatywność wykorzystania środków przez organizację zgodnie z ich przeznaczeniem.

BONY ORGANIZACYJNE/ INFRASTRUKTURALNE

To forma wsparcia polegająca na finansowaniu działań organizacji do wysokości 1 000 zł i dotycząca bieżących, własnych potrzeb rozwojowych organizacji jak np. szkolenia wewnętrzne dla członków, materiały promocyjne, szkoleniowe. Bony infrastrukturalne dotyczą rozwoju organizacji, wsparcia jej funkcjonowania dotyczą wszystkich działań wsparcia wewnętrznego, jak np.:

 • zakup drobnej infrastruktury biurowej, w tym urządzeń;
 • organizacja i finansowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników, kadry organizacji;
 • zakup lub opracowanie materiałów promocyjnych dot. funkcjonowania organizacji;
 • zakup materiałów edukacyjnych dla pracowników, kadry organizacji;
 • wynajem sal i przestrzeni warsztatowo- szkoleniowych na potrzeby rozwoju organizacji, jej promocji wśród odbiorców (z wyłączeniem finansowania kosztów najmu biura lub siedziby organizacji);
 • zakup materiałów biurowych;
 • opracowanie planów działań i rozwoju organizacji;
 • korzystanie z profesjonalnego wsparcia doradczego dot. funkcjonowania organizacji;
 • zakup usług mentorskich, wspierających dla pracowników, kadry organizacji;
 • wyjazdy studyjne podnoszące kwalifikacje i doświadczenie pracowników, kadry organizacji;
 • udział w konferencjach i szkoleniach zewnętrznych dla pracowników, kadry organizacji.

BONY AKTYWIZACYJNE

Bony, do wysokości 500 zł, wspierające działalność kierowaną na zewnątrz, czyli do odbiorców działań organizacji można sfinansować za pomocą bonów aktywizacyjnych. Dotyczą one nie tylko komunikacji o działaniach organizacji ale również organizacji wydarzeń, które rozszerzą krąg zainteresowanych działalnością organizacji. Działania w ramach bonów aktywizacyjnych mogą dotyczyć m.in.:

 • finansowania działań medialnych tj. zakup artykułów sponsorowanych, nośników reklamowych w mediach;
 • finansowania działań reklamowych tj. zakup przestrzeni reklamowej, nośników reklamowych, usług reklamowych;
 • finansowania działań promocyjnych tj. wydruk lub opracowanie materiałów promocyjnych;
 • organizacji wydarzeń w przestrzeni miasta dotyczących promocji działań organizacji;
 • organizacji prowadzenia małych kampanii promocyjno- informacyjnych dot. działalności organizacji;
 • udziału w targach, zewnętrznych działań promocyjnych, wydarzeniach i eventach podczas których możliwa będzie prezentacja działań organizacji;

Środki w ramach bonów, nie mogą być, wykorzystywane do już finansowanych działań jak np. realizacja zadań publicznych i projektów (czyli wzmacnianie konkretnych już wykonywanych działań projektowych), nie mogą być wykorzystywane do promocji i wspierania zgłoszonych lub zaproponowanych działań finansowych ze środków Miasta Szczecin jak np. budżet obywatelski, inicjatywa lokalna oraz nie mogą finansować działalności gospodarczej organizacji. Nie mogą być wykorzystywane w zakresie pokrywania kar, zobowiązań zaległych, amortyzacji, zakupu rzeczy niezwiązanych z pomysłem dotyczących działań rozwojowych.

Wszystkie zainteresowane tą formą wsparcia organizacje zapraszamy do składania wniosków za pomocą dostępnego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Na wasze zgłoszenia czekamy od 1 do 15 lutego 2019 roku. Wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 28 lutego 2019 roku.

Finansowanie bonów odbywa się w ramach procedury konkursowej tj. naboru wniosków na realizację bonów. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej a ocena wniosku na realizację bonu wygląda następująco:

 • ocena potrzeby realizacji bonu przedstawiona przez organizację: od 0 do 10 punktów,
 • jakość działań realizowanych w ramach bonu (ich przydatność): od 0 do 10 punktów,
 • jakość wzmocnienia organizacji poprzez realizację bonu: od 0 do 10 punktów,
 • sensowność wydatków w związku z planowanych rozwojem organizacji: od 0 do 10 punktów.

Organizacje, które zdobędą minimum 20 punktów w ramach oceny będą mogły ubiegać się o finansowanie swoich pomysłów, do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację bonów. Sektor 3 Szczecin zastrzega sobie prawo do odmowy decyzji w sprawie finansowania bonów z podaniem przyczyny odrzucenia.