Zapraszamy do składania wniosków pierwszej edycji programu „Bony dla NGO” w roku 2021.

Wiele organizacji zmaga się z problemem braku środków finansowych na bieżące działania organizacji jak np. zakup materiałów szkoleniowych, realizacja wydatków niezwiązanych z prowadzeniem projektów czy zadań lub też po prostu – promocją organizacji, zakupu powierzchni reklamowych, wynajmu pomieszczeń na realizowane spotkania. W ramach bonów wszystkie wydatki przyczyniające się do wzmocnienia zewnętrznego lub wewnętrznego są możliwe do realizacji. Liczy się przede wszystkim kreatywność wykorzystania środków przez organizację , potrzeba i celowość wykorzystania środków bonu na wzmocnienie organizacji.

Co wspieramy?

Bony dla organizacji pozarządowych to przede wszystkim środki – do 1000 zł, na wzmocnienie samej organizacji – nie projektów, nie zadań a przede wszystkim celów statutowych, misji i pomysłu jakie organizacja ma na siebie. Liczy się wasz pomysł i aby go zrealizować możemy Wam zaproponować wsparcie polegające m.in. na:

 • finansowaniu działań medialnych, reklamowych, promocyjnych tj. zakup artykułów sponsorowanych, nośników reklamowych w mediach, usług reklamowych, wydruk lub opracowanie materiałów promocyjnych;
 • finansowanie usług promocyjnych, księgowych, administracyjnych, doradczych, konsultacyjnych, doradczych;
 • organizacja wydarzeń w przestrzeni miasta dotyczących promocji działań organizacji;
 • organizacja prowadzenia małych kampanii promocyjno- informacyjnych dot. działalności organizacji;
 • udział w targach, zewnętrznych działań promocyjnych, wydarzeniach i eventach podczas których możliwa będzie prezentacja działań organizacji;
 • organizacja i finansowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników, kadry organizacji;
 • zakup materiałów edukacyjnych dla pracowników, kadry organizacji;
 • wynajem sal i przestrzeni warsztatowo- szkoleniowych na potrzeby rozwoju organizacji, jej promocji wśród odbiorców (z wyłączeniem finansowania kosztów najmu biura lub siedziby organizacji);
 • opracowanie planów działań i rozwoju organizacji;
 • korzystanie z profesjonalnego wsparcia doradczego dot. funkcjonowania organizacji;
 • zakup usług mentorskich, wspierających dla pracowników, kadry organizacji;
 • wyjazdy studyjne podnoszące kwalifikacje i doświadczenie pracowników, kadry organizacji;

W ramach bonu, do 30% jego wartości, możemy was wesprzeć, również, w zakresie zakupu drobnej infrastruktury biurowej czy materiałów biurowych. Pomysł na cały bon zależy, jednak, przede wszystkim od Waszych potrzeb.

W związku z trwającą pandemią sfinansujemy, również, bony w zakresie wzmocnienia organizacji w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii. Prosimy o informacje, w formularzu zgłoszeniowym, czego ma dotyczyć wsparcie w ramach bonu,


Zgłoszenia i wymogi formalne

Środki w ramach bonów, nie mogą być, wykorzystywane do już finansowanych działań jak np. realizacja zadań publicznych i projektów (czyli wzmacnianie konkretnych już wykonywanych działań projektowych), nie mogą być wykorzystywane do promocji i wspierania zgłoszonych lub zaproponowanych działań finansowych ze środków Miasta Szczecin jak np. budżet obywatelski, inicjatywa lokalna oraz nie mogą finansować działalności gospodarczej organizacji. Nie mogą być wykorzystywane w zakresie pokrywania kar, zobowiązań zaległych, amortyzacji, zakupu rzeczy niezwiązanych z pomysłem dotyczących działań rozwojowych.

Wszystkie zainteresowane tą formą wsparcia organizacje zapraszamy do składania wniosków za pomocą dostępnego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Na wasze zgłoszenia czekamy:

nabór 1: od 24 lutego do 5 marca 2021 roku. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 12 marca 2021 roku.


Ocena zgłoszeń

Finansowanie bonów odbywa się w ramach procedury konkursowej tj. naboru wniosków na realizację bonów i na podstawie jednomyślnej decyzji osób oceniających. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest powyżej a ocena wniosku na realizację bonu wygląda następująco:

 1. ocena sensowności wydatków w ramach bonów w kontekście oceny potrzeby otrzymania wsparcia (diagnoza problemu),
 2. efekt realizacji bonu na wzmocnienie organizacji,
 3. zaplanowane wydatki i budżet (sensowność wydatków),
 4. przeciwdziałanie skutkom pandemii.

Procedura konkursowa polega na przyznaniu od 0 do 5 pkt za kryteria od 1 do 3 przez osoby oceniające a następnie jednomyślny wybór bonów do realizacji spośród tych, które zdobędą łącznie nie mniej niż 9 pkt (średnia ocen wszystkich oceniających) do wyczerpania środków na realizację bonów. W ramach kryterium 4 możliwe jest przyznanie maksymalnie 2 dodatkowych punktów dla wniosków, które osiągną w ocenie kryterium od 1 do 3, minimum 9 punktów.

Jedna organizacja może złożyć, w ramach naboru, nie więcej niż 2 odrębne formularze zgłoszeniowe.  Jeden bon to wsparcie na maksymalnie 1000 zł.


Sektor 3 Szczecin zastrzega sobie możliwość odrzucenia formularza (od odrzucenia nie ma możliwości odwołania). Organizacja otrzymująca wsparcie w postaci bonu nie otrzymuje środków finansowych na jego realizację – opłata za bon będzie realizowana przez Sektor 3 Szczecin. W ramach naboru 1 przewiduje się sfinansowanie maksymalnie 7 bonów.