Szczecińskie organizacje pozarządowe zapraszamy do udziału w konkursie na finansowanie bonów dla NGO – edycja 2020, które mogą wspierać działania organizacji.

Wiele organizacji zmaga się z problemem braku środków finansowych na bieżące działania organizacji jak np. zakup materiałów szkoleniowych, realizacja wydatków niezwiązanych z prowadzeniem projektów czy zadań lub też po prostu – promocją organizacji, zakupu powierzchni reklamowych, wynajmu pomieszczeń na realizowane spotkania. W ramach bonów wszystkie wydatki przyczyniające się do wzmocnienia zewnętrznego lub wewnętrznego są możliwe do realizacji. Liczy się przede wszystkim kreatywność wykorzystania środków przez organizację , potrzeba i celowość wykorzystania środków bonu na wzmocnienie organizacji.


Co wspieramy?

Bony dla organizacji pozarządowych to przede wszystkim środki, do 1000 zł, na wzmocnienie samej organizacji – nie projektów, nie zadań a przede wszystkim celów statutowych, misji i pomysłu jakie organizacja ma na siebie. Liczy się wasz pomysł i aby go zrealizować możemy Wam zaproponować wsparcie polegające m.in. na:

 • finansowaniu działań medialnych, reklamowych, promocyjnych tj. zakup artykułów sponsorowanych, nośników reklamowych w mediach, usług reklamowych, wydruk lub opracowanie materiałów promocyjnych;
 • organizacja wydarzeń w przestrzeni miasta dotyczących promocji działań organizacji;
 • organizacja prowadzenia małych kampanii promocyjno- informacyjnych dot. działalności organizacji;
 • udział w targach, zewnętrznych działań promocyjnych, wydarzeniach i eventach podczas których możliwa będzie prezentacja działań organizacji;
 • organizacja i finansowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników, kadry organizacji;
 • zakup materiałów edukacyjnych dla pracowników, kadry organizacji;
 • wynajem sal i przestrzeni warsztatowo- szkoleniowych na potrzeby rozwoju organizacji, jej promocji wśród odbiorców (z wyłączeniem finansowania kosztów najmu biura lub siedziby organizacji);
 • opracowanie planów działań i rozwoju organizacji;
 • korzystanie z profesjonalnego wsparcia doradczego dot. funkcjonowania organizacji;
 • zakup usług mentorskich, wspierających dla pracowników, kadry organizacji;
 • wyjazdy studyjne podnoszące kwalifikacje i doświadczenie pracowników, kadry organizacji;

W ramach bonu, do 30% jego wartości, możemy was wesprzeć, również, w zakresie zakupu drobnej infrastruktury biurowej czy materiałów biurowych. Pomysł na cały bon zależy, jednak, przede wszystkim od Waszych potrzeb.


Zgłoszenia i wymogi formalne

Środki w ramach bonów, nie mogą być, wykorzystywane do już finansowanych działań jak np. realizacja zadań publicznych i projektów (czyli wzmacnianie konkretnych już wykonywanych działań projektowych), nie mogą być wykorzystywane do promocji i wspierania zgłoszonych lub zaproponowanych działań finansowych ze środków Miasta Szczecin jak np. budżet obywatelski, inicjatywa lokalna oraz nie mogą finansować działalności gospodarczej organizacji. Nie mogą być wykorzystywane w zakresie pokrywania kar, zobowiązań zaległych, amortyzacji, zakupu rzeczy niezwiązanych z pomysłem dotyczących działań rozwojowych.

Wszystkie zainteresowane tą formą wsparcia organizacje zapraszamy do składania wniosków za pomocą dostępnego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Na wasze zgłoszenia czekamy od 19 lutego do 3 marca 2020 roku. Wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 27 marca 2020 roku.


Ocena zgłoszeń

Finansowanie bonów odbywa się w ramach procedury konkursowej tj. naboru wniosków na realizację bonów i na podstawie jednomyślnej decyzji osób oceniających. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej a ocena wniosku na realizację bonu wygląda następująco:

 1. efekt realizacji bonu na wzmocnienie organizacji,
 2. ocena sensowności wydatków w ramach bonów w kontekście oceny potrzeby otrzymania wsparcia;
 3. jakość i celowość wykorzystania bonu w kontekście potrzeb organizacji.

Procedura konkursowa polega na przyznaniu od 0 do 5 pkt za każde z powyższych kryteriów indywidualnie przez osoby oceniające a następnie jednomyślny wybór bonów do realizacji spośród tych, które zdobędą łącznie nie mniej niż 9 pkt (średnia ocen wszystkich oceniających) do wyczerpania środków na realizację bonów. Jedna organizacja może złożyć nie więcej niż 2 odrębne formularze zgłoszeniowe.  Kwota przewidziana na realizację bonów w 2020 roku to 10 000 zł.


Sektor 3 Szczecin zastrzega sobie możliwość odrzucenia formularza wraz z podaniem przyczyny (od odrzucenia nie ma możliwości odwołania). Organizacja otrzymująca wsparcie w postaci bonu nie otrzymuje środków finansowych na jego realizację – opłata za bon będzie realizowana przez Sektor 3 Szczecin.