Zapraszamy do składania wniosków w programie „Bony dla NGO” w roku 2023

Bony dla NGO to wsparcie finansowe dla szczecińskich organizacji pozarządowych, które potrzebują wzmocnienia wewnętrznego na szybkie i niewielkie działania lub potrzeby.

W ramach bonów wszystkie wydatki przyczyniające się do wzmocnienia zewnętrznego lub wewnętrznego są możliwe do realizacji. Liczy się przede wszystkim kreatywność wykorzystania środków przez organizację, potrzeba i celowość wykorzystania środków bonu na wzmocnienie organizacji.

Co wspieramy?

Bony dla organizacji pozarządowych to środki finansowe na wzmocnienie samej organizacji – nie projektów, nie zadań a przede wszystkim celów statutowych, misji i pomysłu jakie organizacja ma na siebie lub bieżących potrzeb, które nie są związane z realizacją projektów lub zadań publicznych.

Liczy się wasz pomysł i aby go zrealizować możemy Wam zaproponować wsparcie polegające m.in. na:

 • finansowaniu działań medialnych, reklamowych, promocyjnych,
 • finansowanie usług promocyjnych, księgowych, administracyjnych, doradczych, konsultacyjnych, doradczych;
 • organizacja wydarzeń w przestrzeni miasta dotyczących promocji działań organizacji;
 • organizacja prowadzenia małych kampanii promocyjno- informacyjnych dot. działalności organizacji;
 • organizacja i finansowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników, kadry organizacji;
 • zakup materiałów edukacyjnych dla pracowników, kadry organizacji;
 • opracowanie planów działań i rozwoju organizacji;
 • korzystanie z profesjonalnego wsparcia doradczego dot. funkcjonowania organizacji;
 • zakup usług mentorskich, wspierających dla pracowników, kadry organizacji;

Powyższy katalog wsparcia ma charakter pomocniczy a pomysł na bon może zależeć od samej organizacji.

Wysokość bonów przewidzianych do realizacji to 1000 zł każdy (5 bonów po 1000 zł).


Zgłoszenia i wymogi formalne

Środki w ramach bonów, nie mogą być, wykorzystywane do już finansowanych działań jak np. realizacja zadań publicznych i projektów (czyli wzmacnianie konkretnych już wykonywanych działań projektowych), nie mogą być wykorzystywane do promocji i wspierania zgłoszonych lub zaproponowanych działań finansowych ze środków Miasta Szczecin jak np. budżet obywatelski, inicjatywa lokalna oraz nie mogą finansować działalności gospodarczej organizacji. Nie mogą być wykorzystywane w zakresie pokrywania kar, zobowiązań zaległych, amortyzacji, zakupu rzeczy niezwiązanych z pomysłem dotyczących działań rozwojowych.

Wszystkie zainteresowane tą formą wsparcia organizacje zapraszamy do składania wniosków za pomocą dostępnego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Na wasze zgłoszenia czekamy od 22 marca do 5 kwietnia 2023 roku. Zgłoszenia przesłane po dniu 5 kwietnia nie będą rozpatrywane.

Z organizacjami objętymi wsparciem w postaci Bonu dla NGO skontaktujemy się bezpośrednio do dnia 14 kwietnia 2023.


Ocena zgłoszeń

Finansowanie bonów odbywa się w ramach procedury konkursowej tj. naboru wniosków na realizację bonów i na podstawie jednomyślnej decyzji osób oceniających. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest powyżej a ocena wniosku na realizację bonu wygląda następująco:

 1. ocena sensowności wydatków w ramach bonów w kontekście oceny potrzeby otrzymania wsparcia (diagnoza problemu),
 2. efekt realizacji bonu na wzmocnienie organizacji,
 3. zaplanowane wydatki i budżet (sensowność wydatków),

Procedura konkursowa polega na przyznaniu od 0 do 5 pkt za kryteria od 1 do 3 przez osoby oceniające a następnie jednomyślny wybór bonów do realizacji spośród tych, które zdobędą łącznie nie mniej niż 9 pkt (średnia ocen wszystkich oceniających) do wyczerpania środków na realizację bonów.

Jedna organizacja może złożyć, dowolną ilość formularzy jednak wsparcie może być zaoferowane jedynie na jeden pomysł organizacji.  Wsparciem w ramach bonów mogą być objęte jedynie organizacje posiadające swoją siedzibę na terenie Miasta Szczecin.

Bony przyznawane są wg procedury konkursu – zachęcamy do konkretnego i precyzyjnego opisywania potrzeby opisania bonów.


Sektor 3 Szczecin zastrzega sobie możliwość odrzucenia formularza (od odrzucenia nie ma możliwości odwołania). Organizacja otrzymująca wsparcie w postaci bonu nie otrzymuje środków finansowych na jego realizację – opłata za bon będzie realizowana przez Sektor 3 Szczecin.