Zapraszamy do składania wniosków w programie „Bony dla NGO” w roku 2022 | 3 bony dla 3 NGO

Bony dla NGO to wsparcie finansowe dla szczecińskich organizacji pozarządowych, które potrzebują wzmocnienia wewnętrznego na szybkie i niewielkie działania lub potrzeby.

W ramach bonów wszystkie wydatki przyczyniające się do wzmocnienia zewnętrznego lub wewnętrznego są możliwe do realizacji. Liczy się przede wszystkim kreatywność wykorzystania środków przez organizację , potrzeba i celowość wykorzystania środków bonu na wzmocnienie organizacji.

Co wspieramy?

Bony dla organizacji pozarządowych to środki finansowe na wzmocnienie samej organizacji – nie projektów, nie zadań a przede wszystkim celów statutowych, misji i pomysłu jakie organizacja ma na siebie. Liczy się wasz pomysł i aby go zrealizować możemy Wam zaproponować wsparcie polegające m.in. na:

 • finansowaniu działań medialnych, reklamowych, promocyjnych tj. zakup artykułów sponsorowanych, nośników reklamowych w mediach, usług reklamowych, wydruk lub opracowanie materiałów promocyjnych;
 • finansowanie usług promocyjnych, księgowych, administracyjnych, doradczych, konsultacyjnych, doradczych;
 • organizacja wydarzeń w przestrzeni miasta dotyczących promocji działań organizacji;
 • organizacja prowadzenia małych kampanii promocyjno- informacyjnych dot. działalności organizacji;
 • udział w targach, zewnętrznych działań promocyjnych, wydarzeniach i eventach podczas których możliwa będzie prezentacja działań organizacji;
 • organizacja i finansowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników, kadry organizacji;
 • zakup materiałów edukacyjnych dla pracowników, kadry organizacji;
 • wynajem sal i przestrzeni warsztatowo- szkoleniowych na potrzeby rozwoju organizacji, jej promocji wśród odbiorców (z wyłączeniem finansowania kosztów najmu biura lub siedziby organizacji);
 • opracowanie planów działań i rozwoju organizacji;
 • korzystanie z profesjonalnego wsparcia doradczego dot. funkcjonowania organizacji;
 • zakup usług mentorskich, wspierających dla pracowników, kadry organizacji;
 • wyjazdy studyjne podnoszące kwalifikacje i doświadczenie pracowników, kadry organizacji;

Powyższy katalog wsparcia ma charakter pomocniczy a pomysł na bon może zależeć od samej organizacji.

Wysokość bonów przewidzianych do realizacji to 900 zł każdy (3 bony po 900 zł).


Zgłoszenia i wymogi formalne

Środki w ramach bonów, nie mogą być, wykorzystywane do już finansowanych działań jak np. realizacja zadań publicznych i projektów (czyli wzmacnianie konkretnych już wykonywanych działań projektowych), nie mogą być wykorzystywane do promocji i wspierania zgłoszonych lub zaproponowanych działań finansowych ze środków Miasta Szczecin jak np. budżet obywatelski, inicjatywa lokalna oraz nie mogą finansować działalności gospodarczej organizacji. Nie mogą być wykorzystywane w zakresie pokrywania kar, zobowiązań zaległych, amortyzacji, zakupu rzeczy niezwiązanych z pomysłem dotyczących działań rozwojowych.

Wszystkie zainteresowane tą formą wsparcia organizacje zapraszamy do składania wniosków za pomocą dostępnego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Na wasze zgłoszenia czekamy od 17 do 24 listopada 2022 włącznie. Z organizacjami objętymi wsparciem w postaci Bonu dla NGO skontaktujemy się bezpośrednio do dnia 29 listopada 2022 r.


Ocena zgłoszeń

Finansowanie bonów odbywa się w ramach procedury konkursowej tj. naboru wniosków na realizację bonów i na podstawie jednomyślnej decyzji osób oceniających. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest powyżej a ocena wniosku na realizację bonu wygląda następująco:

 1. ocena sensowności wydatków w ramach bonów w kontekście oceny potrzeby otrzymania wsparcia (diagnoza problemu),
 2. efekt realizacji bonu na wzmocnienie organizacji,
 3. zaplanowane wydatki i budżet (sensowność wydatków),

Procedura konkursowa polega na przyznaniu od 0 do 5 pkt za kryteria od 1 do 3 przez osoby oceniające a następnie jednomyślny wybór bonów do realizacji spośród tych, które zdobędą łącznie nie mniej niż 9 pkt (średnia ocen wszystkich oceniających) do wyczerpania środków na realizację bonów.

Jedna organizacja może złożyć, dowolną ilość formularzy jednak wsparcie może być zaoferowane jedynie na jeden pomysł organizacji.  

Bony przyznawane są wg procedury konkursu – zachęcam do konkretnego i precyzyjnego opisywania potrzeby opisania bonów.


Sektor 3 Szczecin zastrzega sobie możliwość odrzucenia formularza (od odrzucenia nie ma możliwości odwołania). Organizacja otrzymująca wsparcie w postaci bonu nie otrzymuje środków finansowych na jego realizację – opłata za bon będzie realizowana przez Sektor 3 Szczecin.