W budynku Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża jest 7 wolnych biur przeznaczonych dla organizacji pozarządowych. Samo centrum miasta, no i Sektor 3 jako sąsiad! Czego można chcieć więcej?

Informujemy, że partner projektu "Centrum Wspierania Organizacji" Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża udostępnił 7 biur dla organizacji pozarządowych. 2 przeznaczone dla młodych organizacji, 5 dla "starych" NGOsów.


Biura dla młodych organizacji pozarządowych

Młoda organizacja pozarządowa to NGOs, który posiada siedzibę na terenie Miasta Szczecin, jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, nie wcześniej niż 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku o Inkubację.

Konkurs na biura dla młodych organizacji został zamknięty 29 stycznia 2016r.


Biura dla organizacji pozarządowych

Oprócz biur przeznaczonych na inkubację nowopowstałych NGOsów ZOO PCK udostępnił na 4 piętrze 5 biur gotowych na wynajem:

  • nr 4/11 o powierzchni 14,38 m2,
  • nr 4/10 o powierzchni 15,53 m2,
  • nr 4/9 o powierchni 15,97 m2,
  • nr 4/6 o powierchni 13,20 m2.

Pomieszczenia dostępne są dostępne od 1 lutego. Koszt wynajmu to ryczałt w wysokości 300 zł na miesiąc obejmujący najem powierzchni, koszty mediów. Dodatkowo, organizacja wynajmująca wnosi kaucję jako zabezpieczenie wynajmu. Oczywiście do dyspozycji organizacji wynajmujących biura w budynku są sale i sprzęt dostępny w SCWOP Sektor 3 (po wcześniejszej rezerwacji).

Zachęcamy do przychodzenia, oglądania pomieszczeń, zadawania pytań. 

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z biurem SCWOP Sektor 3 telefonicznie (91-350-82-99) lub mailowo (biuro@sektor3.szczecin.pl).