Bezpłatny coaching dla organizacji

Coaching to indywidualne narzędzie rozwoju, jest w pełni dostosowany do potrzeb nie tylko osób indywidualnych ale również całych organizacji. Dzięki temu sprawia, że organizacje rozwijają się szybciej i osiągają bardziej satysfakcjonujące rezultaty. Skuteczny coaching polega na tworzeniu przyszłości.

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Szczecina do skorzystania z coachingu – długofalowego i zindywidualizowanego doradztwa. Bezpłatny coaching dla organizacji skierowany jest do osób zainteresowanych wypracowaniem spójnego planu działań pod okiem specjalisty dla swojego stowarzyszenia, fundacji lub innej organizacji pozarządowej.


Termin spotkań ustalany jest indywidualnie z każdą organizacji na pierwszym spotkaniu. Rekrutacja organizacji na coaching odbywa się do wyczerpania miejsc w systemie ciągłym.


Czym jest coaching grupowy? 

Coaching grupowy – wspieranie grupy w osiąganiu założonych przez nią celów poprzez kierowanie rozwojem zdolności i kompetencji jej poszczególnych członków. W coachingu grupowym coach wspiera grupę a nie konkretną jednostkę w realizacji jej celów. Zamiast relacji „jeden-na-jeden”, pojawia się tu relacja „coach-grupa”. Nie oznacza to, że coach zapomina o rozwoju danej jednostki, jej zdolności i kompetencji. Pamięta jednak, że odbywa się on zawsze przez pryzmat grupy, której ta jednostka jest częścią. Jednostka uczy się bowiem i rozwija w grupie, „istnieje” zawsze w kontekście określonych interakcji z innymi członkami grupy.

Coaching prowadzony jest przez akredytowanego Coacha ICF, który swoim doświadczenie wspiera działalność organizacji pozarządowych i pomaga im w określeniu celów, planów rozwojowych czy rozwiązania bieżących problemów organizacji w zakresie planowania, działania i wzmacniania organizacji w zasoby ludzkie i informacyjne. Zapraszamy organizacje do uczestnictwa!

 

Chcesz wiedzieć więcej – zapytaj nas o coaching pod adresem biuro@sektor3.szczecin.pl

 

Bezpłatny coaching dla organizacji

Bezpłatny coaching dla organizacji 

Skip to content