Zatrudniasz w swojej organizacji pracowników? Czy wiesz, że pracodawca co 5 lat powinien odnawiać szkolenie BHP?

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców – osób kierujących organizacjami pozarządowymi oraz osób kierujących pracownikami zależnie od struktury organizacyjnej: dyrektora, kierownika, koordynatora a nawet szeregowych pracowników doraźnie wyznaczonych do wykonania określonych zadań przy pomocy innych pracowników.

Celem tego obowiązkowego szkolenia jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie BHP okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami ważne jest przez okres 5 lat od daty odbycia szkolenia.

Zwróćcie Państwo szczególną uwagę na to, że zgodnie z treścią art. 283 par. 1 Kodeksu Pracy: ” Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierujący pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł”.

Szkolenie trwa 16 godzin (dwa dni), warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo w całym szkoleniu.

Osoby zainteresowane prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się TUTAJ

czas: 16 – 17 maja 2012 w godz. 9.00 – 17.00

miejsce: SCWOP Sektor3, sala multimedialna, III piętro

Na zgłoszenia czekamy do 15 maja do godz. 10.00, o wynikach rekrutacji poinformujemy mejlowo tego samego dnia. Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy!