Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej sytuacji podmiotów ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim. Autorką ankiety jest Pani Anna Łukomska-Dziedzic.

Oddajemy w Państwa ręce ankietę dotyczącą sytuacji podmiotów ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim, która dostępna jest na www.ankietadlapes.pl  Autorką ankiety jest Pani Anna Łukomska-Dziedzic.

Organizacje pozarządowe, wchodzące w skład podmiotów ekonomii społecznej, stanowią ogromną siłę. Siłę, która w naszym mieście, podobnie jak i w województwie i kraju nie jest jeszcze przez wszystkie podmioty traktowana poważnie. Dlaczego tak się dzieje – Państwo wiedzą doskonale, ja zaś postanowiłam – poprzez swoje badania pokazać to innym podmiotom, urzędnikom, przedsiębiorcom. Badania zostały wsparte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – jako istotne dla regionu.

Swoją przygodę z organizacjami, pomocą innym, pracą na rzecz Trzeciego Sektora – rozpoczęłam już w czasach mojej edukacji szkolnej. Najpierw były to działania nieusystematyzowane, akcyjne, z każdym rokiem jednak przybierały postać regularnych, nakierowanych na konkretne potrzeby NGOs. Obecne działanie – badanie podmiotów ekonomii społecznej, przygotowałam jako część pracy doktorskiej, tworzonej na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Celem rozprawy doktorskiej jest analiza dostępnych form wsparcia i zakresu ich wykorzystania przez podmioty sektora ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim. Pośrednie cele to m.in.:

  • poznanie stopnia integracji środowiska ES i JST,
  • wskazanie kierunków działań podmiotów sektora ES w zakresie poprawy ich sytuacji.

Praca będzie doskonałym źródłem wiedzy o i dla nowopowstających jak też już funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej oraz dla jednostek samorządu terytorialnego (np. gmin, miast, powiatów, województwa). Pośrednio także dla jednostek centralnych (np. ministerstw) np. przy tworzeniu programów skierowanych bezpośrednio dla sektora.
Zapraszamy do wypełniania ankiety!