Przedstawiamy trzecią edycję programu AKADEMIA LUDZI AKTYWNYCH (dalej także: ALA). Tym samym chcielibyśmy Was zaprosić do wspólnego tworzenia tego projektu. Nam udaje się to już trzeci rok z rzędu – niech ten sukces promieniuje także na Was. Zostańcie partnerami ALA!

Czym jest ALA?

Towarzystwo Wpierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS” oraz Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3, wraz ze swoimi przyjaciółmi i partnerami przygotowało szereg atrakcji dla młodzieży z I i II klasy szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie trwania ALA młodzież ma możliwość skorzystania z szeregu bezpłatnych warsztatów i wykładów, między innymi: tanecznych, żeglarskich, ekologicznych, pierwszej pomocy, historycznych, szybkiej i efektywnej nauki i wielu innych. Warsztaty i wykłady prowadzone są przez członków szczecińskich organizacji pozarządowych. W ich trakcie, poza nabyciem nowych umiejętności (np. tanecznych), młodzież pozna specyfikę pracy organizacji 3 sektora w naszym mieście. Jeden warsztat trwa około 2 godzin i przeznaczony jest dla jednej klasy.

Wydarzenia w ramach ALA podzielone zostały na II grupy:

  • stałe (ujęte w harmonogramie tzw. sesji egzaminacyjnej),
  • dynamiczne (pojawiające się wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe). 

Terminy tych ostatnich podawane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Cały program został napisany w konwencji studiów wyższych, stąd stosowne nazewnictwo i formuła zajęć, takie jak: wpisy do indeksów, dziekanat, rektor, praca magisterska, itp. Także Wasza organizacja może tworzyć tę punktację!

 

Punkty? Po co ta punktacja? 

Nie ukrywamy, że wprowadzamy do ALA element rywalizacji międzyklasowej. Udział w każdym wydarzeniu w ramach ALA jest punktowany. Punkty zbierane są przez każdą klasę, w specjalnie z tej okazji wydanym INDEKSIE AKADEMI LUDZI AKTYWNYCH. Punkty przyznawane są według uznania, w ramach tzw. limitów regulaminowych, przez naszych Wykładowców – czyli także przez Was! Oceniana jest w szczególności aktywność i zaangażowanie młodzieży. Ilość zdobytych punktów zadecyduje o atrakcyjnej nagrodzie!

 

Nagrody? Jakie nagrody?

Tak, tak! W naszej rywalizacji są też nagrody. I to nie byle jakie! Klasa, która zdobędzie największą ilość punktów pojedzie na 3 dniowy bezpłatny biwak w Szkole Aktywnego Wypoczynku FRAJDA w Czarnocinie! To nie wszystko! Zdobywcy drugiego miejsca wezmą udział w jednodniowym rejsie, a brązowi medaliści ALA otrzymają ośmiogodzinny kurs pierwszej pomocy! Na najbardziej aktywnych Uczestników czekają nagrody niespodzianki!

 

WOW! Jak Nasza Organizacja może wziąć udział w projekcie?

Współpraca w ramach ALA polega na zorganizowaniu w okresie 8.IV- 25.V.2013 r. warsztatów/wykładów, w których mogłaby wziąć udział młodzież. Jeżeli Wasza organizacja zajmuje się czymś, czym chciałaby się pochwalić, zachęcić młodzież do współpracy z Waszym stowarzyszeniem czy fundacją, to jest to właściwe dla Was miejsce. Wystarczy, że zgłosicie proponowany program ok. 2 godzinnych warsztatów, wskażecie czas i miejsce, osobę odpowiedzialną i telefon kontaktowy. Jeżeli prześlecie swój logotyp, umieścimy go na stronie projektu, w zakładce Partnerzy, a stosowna notatka pojawi się również na facebookowym profilu wydarzenia.

Co więcej, jeżeli organizujecie wydarzenie o charakterze społecznym, na które chcecie zaprosić młodzież – ono także może zostać ujęte w planie studiów ALA! Wystarczy, że zgłosicie je w naszym dziekanacie na min. 2 tygodnie przed planowanym eventem. Zapisy młodzieży na warsztaty odbywają się drogą internetową. O ilości chętnych na Wasze wydarzenia zostaniecie powiadomieni z minimum 48 godzinnym wyprzedzeniem.
Formularz zgłoszenia swojej inicjatywy i propozycji znajdziecie na naszej stronie www.ala.twiks.pl , w zakładce Partnerzy.

 

Ciekawe ile Nas to będzie kosztowało?

Podstawowy koszt jaki ponosicie to poświęcony czas. Wymagamy, aby zajęcia były przygotowane w atrakcyjnej formie. Niestety, nie przewidujemy możliwości zwrotu kosztów, czy odpłatności za warsztaty w ramach ALA. W zamian oferujemy dostęp do szerokiego grona odbiorców i promocję na naszych internetowych nośnikach. Partnerzy, którzy zadeklarują swój udział przed 15 marca 2013 r., mają możliwość promocji swojej organizacji na materiałach drukowanych.

 

Gdzie dowiemy się czegoś więcej?

Wszelkie informacje, a także regulamin ALA znajduje się na stronie www.ala.twiks.pl . Do Waszej dyspozycji jest także dziekanat naszej Akademii. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS” ma swoją siedzibą w budynku PCK, przy al. Wojska Polskiego 63 (IV piętro, pok. 425, wejście od ul. Piłsudskiego).

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Tel. 91 43 40 788, e- mail.: biuro@twiks.pl