Rozwiń z nami swoją organizację! Podnoś swoje kompetencje i przyłącz się do wspólnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Zdobądź wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania organizacją pozarządową i zacznij czerpać z tego zysk.

Aktywne i stabilne NGO" to cykl trzyczęściowych bezpłatnych szkoleń finansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla pracowników, wolontariuszy a także członków organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenach wiejskich i małomiasteczkowych województwa zachodniopomorskiego (do 30 000 mieszkańców).

Aktywne i stabilne NGO" to możliwość podnoszenia kompetencji kadrowych z zakresu: zarządzania ludźmi i finansami organizacji finansowania działalności współpracy z administracją publiczną.

Aktywne i stabilne NGO" to możliwość poznania nowych ludzi i nawiązania współpracy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu składającym się z trzech modułów.

Moduł I ( 3 dni szkoleniowe ) 8-10 lutego 2013:

 • tworzenie i planowanie projektów społecznych, źródła ich finansowania,
 • dokumenty strategiczne i ich rola w przygotowaniu projektów,
 • metodologia i zarządzanie projektami,
 • inne źródła finansowania NGO ( darowizny, środki własne – odpłatna działalność statutowa, działalność gospodarcza),
 • zarządzanie finansami.

Moduł II ( 3 dni szkoleniowe ) 1-3 marca 2013:

 • upowszechnianie procedur współpracy NGO z JST powiatowym i gminnym, w tym rocznych/wieloletnich programów współpracy JST z NGO,
 • analiza lokalnych zasobów i możliwości zawiązywania partnerstw między NGO, JST i biznesem,
 • diagnoza problemów dotyczących współpracy między NGO a JST oraz bariery rozwoju NGO.

Moduł III (3 dni szkoleniowe ) 22-24 marca 2013:

 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna organizacji,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • pozyskiwanie i współpraca z wolontariuszami.

Szkolenia odbywają się w Ośrodku Szkoleniowym przy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Zapewniamy wysokiej jakości materiały szkoleniowe, wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników.

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 stycznia 2013 pod adresem: rekrutacja@slif.org.pl

Więcej informacji:
Łukasz Malinowski
Tel: 505 748 353
e-mail: rekrutacja@slif.org.pl