Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Szczecinie w partnerstwie z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon zapraszają do udziału w projekcie „Integruj się z nami-kompleksowe formy aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które są niezatrudnione (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo) i posiadają miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego. Każda zakwalifikowana osoba do projektu otrzyma 1 bezpłatny masaż w prezencie.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia dla każdego/ej z Uczestników/czek projektu:

 • indywidualne spotkania konsultacyjne z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem;
 • spotkania integracyjne z socjologiem;
 • grupowy Trening Rozwoju Personalnego i Trening Pamięci z wykwalifikowanymi trenerami;
 • szkolenia z grafiki komputerowej i fotografii;
 • szkolenia z Worda, Excela i usług internetowych;
 • szkolenia z zakładania stron internetowych;
 • szkolenia z multimediów;
 • 3-miesięczny staż zawodowy pod nadzorem opiekuna.;
 • stypendia szkoleniowe oraz płatne staże;
 • wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia;
 • zwrot kosztów przejazdu;
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej;
 • opieka nad dziećmi i innymi osobami zależnymi;
 • poczęstunek.

Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami. Formularz można pobrać na stronie www.twk.szczecin.pl/can internetowej i dostarczyć osobiście albo wysłać pocztowo lub elektronicznie. Dane kontaktowe podane są poniżej.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego. Rekrutacja do 1 edycji trwa do 31 maja 2017 r.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.twk.szczecin.pl/can

Więcej informacji udzielają:

Lider projektu – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wielkopolska 32/1
70-450 Szczecin
e-mail: biuro@twk.szczecin.pl
tel.: 91 82 999 44

Partner projektu – Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon
ul. Wojska Polskiego 151
70-490 Szczecin
e-mail: biuro@cusd.pl
tel.: 603 119 000

Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest on z Priorytetu VII – Włączenie społeczne, z Działania 7.2 – Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.