Do końca stycznia 2011 roku wszystkie instytucje z województwa zachodniopomorskiego wpisane do RIS mogą dokonać aktualizacji swojego wpisu.

Tylko do końca stycznia 2011 roku wszystkie instytucje z terenu województwa zachodniopomorskiego wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych powinny poinformować Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym.

Aktualizacji wpisu można dokonać poprzez złożenie w WUP Szczecin odpowiedniego formularza.

Więcej informacji można uzyskać na stronie WUP Szczecin.