Od 1 października 2010 r. rozpoczęło działalność Szczecińskie Centrum Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”.

Założyciele mają na celu przede wszystkim wspieranie społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój potencjału już istniejących i wzmacnianie procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych.

W 2011 roku w ramach Centrum odbędą się szkolenia i spotkania ze specjalistami dotyczące zakładania organizacji pozarządowych, pozyskiwania funduszy na działania, pisanie wniosków i praca z wnioskiem.
Powoływana jest także do życia siedziba w której mieści się nasze Centrum. Zakończyły się prace remontowe pomieszczeń w budynku PCK (al. Wojska Polskiego 63). Pozwala nam to uruchomić Centrum w czasie i ruszyć z działaniami merytorycznymi.

Główne cele jakie Centrum postawiło sobie na lata 2011 – 2014 to:

  • poradnictwo i konsultacje specjalistyczne (księgowość, doradztwo prawne),
  • monitoring i rzecznictwo na rzecz NGO (reprezentacja interesów szczecińskich NGO, dbanie o aktywny udział przedstawicieli Trzeciego Sektora w tworzeniu prawa),
  • szkolenia i warsztaty (księgowość, fundraising, kreowanie wizerunku organizacji, rachunkowość, IT).

Szczecińskie Centrum Organizacji Pozarządowych to projekt finansowany przez Urząd Miasta Szczecin i realizowany przez pięć partnerskich organizacji, które wspólnie działały na rzecz powołania Inkubatora: Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Stowarzyszenie POLITES, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS” oraz Polski Czerwony Krzyż oddział w Szczecinie.

Siedziba Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 znajduje się w budynku PCK przy al. Wojska Polskiego 63 (IV piętro, wejście od ul. Piłsudzkiego).