Tylko do 27 stycznia można zgłaszać uwagi do przygotowanego przez Urząd Marszałkowski. Zachęcamy przedstawicieli organizacji, by kontaktowali się również z przedstawicielami lokalnych samorządów (prezydentami, burmistrzami, wójtami) w sprawie propozycji do kontraktów samorządowych oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Lokalni urzędnicy i politycy powinni konsultować przygotowywane przez siebie propozycje z mieszkańcami. Więcej informacji o planowam Regionalnym Programie Operacyjnym można znaleźć na tej stronie>>>