Wypracujcie małe wydarzenie angażujące społeczność lokalną, my dorzucimy grosza do jej realizacji. Zapraszamy na drugi z trzech szkoleń specjalnych organizowanych przez Sektor 3 Szczecin. 

Podczas szkolenia przedstawiciele organizacji lub aktywnych grup nieformalnych będą pracować nad stworzeniem małego wydarzenia, w które można wciągnąć społeczność lokalną. Może to być spotkanie sąsiedzkie, wspólne oglądanie filmów czy warsztat decoupage. Ważne, aby orpacowywane wydarzenie miało charakter otwarty i integrujący. Spośród opracowanych wydarzeń prowadzący wybierze 1 rozwiązanie, które zostanie wsparte, częściowo lub w całości, przez Centrum Wspierania w ramach działań współpracy i aktywizacji NGO. Wybrany pomysł otrzyma bon eventowy w wysokości 400zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na wydarzenie.

Jest jedno "ale". Aby otrzymać bon eventowy, grupa musi wyrazić zgodę na upublicznienie wypracowanego wydarzenia. Dzięki temu inni aktywni będą mogli stworzyć własne wydarzenia w oparciu o dobre rozwiązania. 


Gdzie: Sektor 3 Szczecin, al. Wojska Polskiego 63, sala multimedialna
Kiedy: 15 listopada 2017 w godzinach 15.00 – 20.30,
Formularz zgłoszeniowy


Ważne informacje:

  • do udziału w warsztacie mogą się zgłaszać przedstawiciele organizacji lub grup nieformalnych, preferowane są grupy (maks. 3osobowe),
  • każdy członek grupy musi uzupełnić formularz zgłoszeniowy,
  • maksymalna liczba uczestników biorących udział w warsztacie – 15 osób,
  • nie obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy – przy rekrutacji będzie brany pod uwagę pomysł na wydarzenie,
  • poziom warsztatu – średnio zaawansowany,
  • w przypadku nieobecności grupa traci możliwość uzyskania bonu oraz nie będzie brana pod uwagę przy kolejnych rekturacjach na szkolenia/mini szkolenia Sektor 3 Szczecin,
  • grupa która otrzyma bon od CWOP Sektor 3 wyraża zgodę na upublicznienie na stronach Sektor 3 Szczecin i w mediach społecznościowych wypracowanej strategii. 

Szkolenie prowadzi Pan Marek Sztark – Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016 – zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Od IX.2009 doradca Prezydenta Miasta Szczecina ds. Kultury. Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie: instytucje kultury, animacja i organizacja kultury, organizacja i promocja imprez kulturalnych. Od 2012 menadżer w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie. Dyrektor programowy NieKongresu Animatorów Kultury 2014 i 2016 organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Forum Kraków. Dyrektor Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT oraz dorada Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie kultury. Realizował projekty animacyjne na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Jest jednym z inicjatorów i założycieli Forum Kraków oraz Zachodniopomorskiego Forum Kultury. Jest autorem koncepcji modelu animacji lokalnej „Nowa Kultura” oraz twórcą marki produktu regionalnego „miody drahimskie”. Realizuje projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz zarządzania kulturą.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy:

  • zapoznać się z regulaminem szkoleń (LINK),
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod (LINK),
  • potwierdzić swoją obecność na szkoleniu po otrzymaniu maila z informacją o zakwalifikowaniu.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl. Na zgłoszenia czekamy do 13 listopada, informacje nt. zakwalifikowania prześlemy tego samego dnia. Serdecznie zapraszamy!

UWAGA! SCWOP Sektor 3 zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zgłoszeń od osób, które w przeszłości zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w innym szkoleniu i nie wzięły w nim udziału bez uprzedniego zawiadomienia o nieobecności.